Studie- och yrkesvägledning

Syftet med vägledningen är att ge dig stöd för att fatta ett bättre beslut om dina studier. Det ger dig ökad självinsikt och ökade kunskaper om dina alternativ och vad de kan innebära för dig.

Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att ge information och vägledning till dig inför kommande studier och yrkesval. Målsättningen är bland annat att du ska få bättre grund inför dina studieval och att du ska få större kunskaper om vilka möjligheter som finns och vad de kan innebära för dig. Det är viktigt att det är du själv som fattar beslutet.

Kontaktuppgifter

Johanna Lundvall

Studie- och yrkesvägledare - Bjärehovskolan

0733-41 16 25

Matilda Loth

Studie- och yrkesvägledare - Karstorpskolan och Lärcentrum

0733-41 13 41

Cecila Holmberg

Studie- och yrkesvägledare Rutsborgskolan

0733-41 13 62

Viktoria Drott

Studie- och yrkesvägledare - Pilängskolan

0733-41 13 99

Sidansvarig: Martin Persson
Senast uppdaterad: 2019-06-28