Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Här visar vi aktuella arbeten
som kan påverka trafiken
på kommunens gator och vägar.

Arbete på gator och vägar

Här visas aktuella arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar.

 • 2018-11-12 14:59
  Tillfällig avstängning väg 892, 16 november
  Delar av Malmövägen kommer att vara avstängda den 16 november, från kl. 18.00 till kl. 22.00.
 • 2018-11-06 21:06
  Lomma stationsområde östra sidan
  Korsningen Linneavägen/Rönngatan kommer att stängas av den 13/11, för underhåll av vattenledningar och gator.
 • 2018-11-05 11:33
  Schaktning/plattläggning
  Vattenverksgatan, Barkgatan och Pilgatan kommer att stängas av i etapper fr.o.m. måndag 5/11.
 • 2018-10-29 11:00
  Avstängning av Syréngatan
  Syréngatan, Lomma, kommer att stängas för fordons-, gång- och cykeltrafik fr.o.m måndag 5/11, kl. 06.30.
 • 2018-10-24 15:07
  Arbete på Vinstorpsvägen
  Första etappen av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vinstorpsvägen är nu igång.
 • 2018-10-17 10:22
  Vägavstängning i Lomma
  Algatan och Linnéavägen, mellan Rönngatan och Algatan, är avstängd den 16/10-5/12 för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik.
 • 2018-10-12 15:03
  Utbyggnad av parkering
  Mellan Strandskolan och Dansrotundan i Lomma pågår arbetet pågår med att bygga ut parkeringsplatsen.
 • 2018-10-12 10:04
  Montering av ny belysning på Varvstorget
  Med början måndagen den 15 oktober, kommer Kraftringen på uppdrag av Lomma kommun att montera ny belysning på Varvstorget.
 • 2018-09-28 10:00
  Belysning i Bjärred
  Under hösten kommer belysningen på Norra Västkustvägen vid Nordmannavägen att förstärkas med så kallad ”Crosslights”.
 • 2018-09-26 11:50
  Gatubelysning avstängd vissa gator i Lomma
  Belysningen är tillfälligt avstängd på Algatan, Rönnvägen, Linnéavägen och Björkgatan till någon gång i slutet av oktober på grund av byggnation.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Jansson
Senast uppdaterad: 2018-10-01