Här visar vi aktuella arbeten
som kan påverka trafiken
på kommunens gator och vägar.

Arbete på gator och vägar

Vägarbete

Här visas aktuella arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar.

För mer information kan du läs om planerade asfaltsarbeten här. Läs även på Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och VA SYDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om projekt som kan påverka trafiken och framkomligheten i Lomma kommun.

Hjälp oss att bistå er med en god service. Ser du en överfull papperskorg eller upptäcker fel på till exempel gator, lekplatser, vattenledningar eller dylikt? Tveka då inte att göra en felanmälan till oss så att vi kan åtgärda problemet så snabbt som möjligt.


 • Vattenläcka i Bjärred
  Det kommer inte att finnas vatten på Lerbäcks väg och Tolvevägen under några timmar idag.

 • Hastighetsbegränsning och begränsad framkomlighet på del av Södra västkustvägen
  I samband med arbetet att skapa en bredare gång- och cykelväg mellan Bjärred och Habo Ljung kommer hastigheten för trafiken tillfälligt att begränsas på del av Södra Västkustvägen och endast ett körfält kommer att vara öppet.

 • Begränsad framkomlighet på Pilgatan
  Med anledning av byggprojekt vid Pilängskolan kommer framkomligheten på Pilgatan var begränsad under perioden 15 februari till 30 juni 2022, då projektet beräknas vara färdigt.

 • Delar av Hamntorget stängs av 8/2- 20/2
  Med anledning av grävning för elledningar stängs delar av Hamntorget i Lomma av mellan 8 februari och 20 februari. Även del av gång- och cykelbanan längs med parkeringsplatsen och delar av parkeringsytan stängs av.

 • Hastighetsbegränsning på del av Södra västkustvägen
  I samband med arbetet att skapa en bredare gång- och cykelväg mellan Bjärred och Habo Ljung kommer hastigheten för trafiken tillfälligt att begränsas på del av Södra Västkustvägen och endast ett körfält kommer att vara öppet.

 • Del av Bronsgatan avstängd 11/1-28/2
  Mellan 11 januari och 28 februari kommer en del av Bronsgatan i Lomma att vara avstängd i båda riktningar på gund av arbete med elkabel. Även gång- och cykeltrafik leds om. Vänligen följ orange vägvisning i området.

 • Längre tid att åtgärda trasig belysning
  Just nu är det längre leveranstid än vanligt på armaturer, belysningsstolpar och ljuskällor. Det medför att trasig belysning och belysningsstolpar tar längre tid att åtgärda. Vi arbetar för att hitta en lösning på problemet och ber om överseende med detta.

 • Störning på belysningsanläggning
  Del av belysningsanläggningen på Oscars bro, Naxosgatan samt belysning utmed ån i Fladängsparken är ur funktion. Nytt material är beställ, men leveranstiderna är tyvärr långa. Vi arbetar med att skapa en provisorisk lösning.

 • Gång- och cykelbana vid Kölgatan avstängd 26/11–31/1
  Med anledning av ny belysning och upprustning av gång- och cykelbanan vid Kölgatan mellan Karstorpsvägen och Skolskeppsgatan kommer gång- och cykelvägen där att vara avstängd mellan den 26 november och 31 januari 2021.

 • Gång- och cykelbana på Oscarsbro avstängd till den 29/1
  Med anledning av reparation av en fjärrvärmeläcka är gång- och cykelbanan vid Oscarsbro avstängd till och med den 29 januari 2021. Gående och cyklister hänvisas till norra sidan av gatan under avstängningen. Körfält för biltrafik är öppet som vanligt.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Jansson
Senast uppdaterad: