Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Här visar vi aktuella arbeten
som kan påverka trafiken
på kommunens gator och vägar.

Arbete på gator och vägar

Här visas aktuella arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar.

 • 2018-12-21 13:34
  Arbete på Vinstorpsvägen
  Arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vinstorpsvägen fortsätter.
 • 2018-11-30 13:04
  Avstängning av Pilgatan
  Från och med måndag 3/12 och preliminärt fram till årsskiftet kommer Pilgatan i Lomma att vara avstängd.
 • 2018-11-29 13:15
  Avstängning Rosengatan
  Rosengatan i Lomma stängs av från och med måndagen den 10 december.
 • 2018-11-20 14:08
  Vattenverkstomten i Lomma
  Vattenverksgatan, Barkgatan och Pilgatan är avstängda i etapper under tiden Vattenverkstomten iordningsställs.
 • 2018-11-06 21:06
  Lomma stationsområde östra sidan
  Korsningen Linneavägen/Rönngatan kommer att stängas av den 13/11, för underhåll av vattenledningar och gator.
 • 2018-10-29 11:00
  Avstängning av Syréngatan
  Syréngatan, Lomma, kommer att stängas för fordons-, gång- och cykeltrafik fr.o.m måndag 5/11, kl. 06.30.
 • 2018-10-24 15:07
  Arbete på Vinstorpsvägen
  Första etappen av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Vinstorpsvägen är nu igång.
 • 2018-10-17 10:22
  Vägavstängning i Lomma
  Algatan och Linnéavägen, mellan Rönngatan och Algatan, är avstängd den 16/10-5/12 för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik.
 • 2018-10-12 15:03
  Utbyggnad av parkering
  Mellan Strandskolan och Dansrotundan i Lomma pågår arbetet pågår med att bygga ut parkeringsplatsen.
 • 2018-10-12 10:04
  Montering av ny belysning på Varvstorget
  Med början måndagen den 15 oktober, kommer Kraftringen på uppdrag av Lomma kommun att montera ny belysning på Varvstorget.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva Jansson
Senast uppdaterad: 2018-10-01