I Bjärred låg mellan 1947 och 1972 en
kemtvätt på den plats där Larssons mekaniska
verkstad ligger idag.

I den gamla verksamheten användes vissa
farliga kemikalier (klorerade alifater). Dessa
kan finnas kvar länge i mark och grundvatten.

Miljöundersökning f.d. Bjärre kemiska

I Bjärred låg mellan 1947 och 1972 en kemtvätt på den plats där Larssons mekaniska verkstad ligger idag. I kemtvättsverksamheten användes vissa miljö-och hälsoskadlig kemikalier (klorerade alifater), som kan finnas kvar länge i mark och grundvatten.

Länsstyrelsen Skåne har sökt och beviljats statligt bidrag för att utreda omfattning och utbredning av den misstänkta föroreningen i området. Lomma kommun är huvudman och projektledare.

Med start i juni 2020 kommer provtagningar att genomföras i området av upphandlade miljökonsulter (Structor Miljö Öst AB). Borrning i mark kommer att utföras på Larssons mekaniskas tomt och i naturområdet väster om Södra Västkustvägen för att ta ut jord och grundvattenprover.

Små trädkärnor kommer också att tas ut för att ta reda på om föroreningen spridits. Informationen på hemsidan om projektet kommer att uppdateras löpande under projektets gång. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad: 2020-06-09