Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Solcellspaneler och solfångare 

Att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad kan under vissa förutsättningar var bygglovsbefriat.

Från och med den 1 augusti 2018 inträdde nya regler i plan- och bygglagen om solcellspaneler och solfångare. Reglerna säger att det inte krävs bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Det är dock viktigt att veta att bygglovsbefrielsen inte alltid gäller


Bygglov kan behövas om solcellspanelerna eller solfångarna inte följer byggnadens form. Bygglovsbefrielsen gäller inte heller om solcellspanelerna eller solfångarna ska placeras på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt avseende. Det kan också krävas bygglov om kommunen bestämt detta i detaljplanen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar omfattas inte heller av bygglovsbefrielsen. 

Välkommen att höra av dig till kommunens byggenhet för att veta vad som gäller din fastighet.  

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2019-11-19