Det behövs oftast inte lov
för att montera solceller
på ditt hus.

Om solcellerna inte följer
husets form eller om solcellerna
ska sättas på ett kulturhistoriskt hus
så krävs det fortfarande lov.

Solcellspaneler och solfångare 

Att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad kan under vissa förutsättningar vara bygglovsbefriat.

Det krävs inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Det är dock viktigt att veta att bygglovsbefrielsen inte alltid gäller!

Bygglov kan behövas om solcellspanelerna eller solfångarna inte följer byggnadens form. Bygglovsbefrielsen gäller inte heller om solcellspanelerna eller solfångarna ska placeras på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt avseende. Det kan också krävas bygglov om kommunen bestämt detta i detaljplanen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar omfattas inte heller av bygglovsbefrielsen.

Tveka inte att höra av dig till kommunnens byggenhet om du är osäker på vad som gäller på din fastighet!

Solcellspaneler på mark

För solcellspaneler på mark krävs det i normalfallet inte bygglov. Tänk dock på att uppförande av teknikbodar och liknande kan kräva bygglov.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: