Adoption

En adoption ska alltid vara till barnets bästa. Barnets behov och rätt till bra familjeförhållanden ställs i centrum.

För att ta emot ett utländskt barn för adoption behövs ett medgivande från socialnämnden. Man ansöker hos sin kommun genom Ansökan om medgivande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går det till?

Ofta börjar processen med ett informationssamtal hos oss på kommunen.

Om du fortfarande är intresserad efter samtalet kommer kommunen anvisa dig till föräldrautbildning och genomföra en medgivandeutredning som är en utredning och bedömning av de tilltänkta föräldrarnas lämplighet.

Utredningen blir även en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som väljer familj till de barn som de har ansvar för.

Utredningstiden är dessutom en förberedelse för det speciella föräldraskap en adoption innebär.

Övriga adoptioner

Adoption, Sveriges Domstolars webbplats - Ansökan om att få adoptera makes/registrerad partners barn görs till tingsrätten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På uppdrag av tingsrätten utreder och bedömer familjerättssocionomerna i Lomma kommun huruvida adoptionen kan anses vara till barnets bästa. Tingsrätten fattar därefter beslut.

Kontakta oss om du har frågor

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss på Familjerätten är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Ingrid Ekholm Ydreborg

Familjerättssocionom

040-641 12 92

Christina Andersson

Familjerättssocionom

0733-41 16 56

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: