Mobil försäljningsvagn på Pirplatsen

Villkor för mobil försäljningsvagn på Pirplatsen

 • På Pirplatsen i Lomma finns fyra platser särskilt anvisade för mobila försäljningsvagnar
 • Försäljning får ske mellan klockan 10:00 - 20:00
 • Försäljaren förbinder sig att bedriva försäljning under merparten av försäljningstiden.
 • Försäljningsvagnen ska dagligen flyttas från platsen efter försäljningstidens slut på dagen.
 • Fordon får inte parkeras i anslutning till vagnen, utan ska parkeras på anvisade parkeringsplatser i kommunen.
 • Om särskilda skäl föreligger kan dispens för detta ges.
 • Eventuella elkablar får inte utgöra hinder eller fara för allmänheten.
 • Platserna har inte tillgång till vatten.
 • Platserna har tillgång till el. Förbrukningen betalas av respektive innehavare och faktureras separat.
 • Nyckel till elskåpen hämtas ut hos kommunen.

Tänk på att:

 • Din verksamhet ska vara registrerad för livsmedelshantering.
 • Din mobila verksamhet ska vara registrerad i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs (du kan vara registrerad i en annan kommun än Lomma).
 • Registreringsbeviset ska kunna visas vid livsmedelskontroll.
 • Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att all hantering och förvaring av livsmedel sker på ett säkert sätt.
 • Om din verksamhet hanterar oförpackade livsmedel ska handtvätt kunna ske i vagnen.
 • Alla livsmedelsverksamheter som hanterar oförpackade livsmedel ska ha tillgång till en personaltoalett.
 • Toaletten ska vara reserverad för personal som hanterar oförpackade livsmedel. En offentlig toalett är inte godkänd som personaltoalett.
Det finns fyra platser för mobila försäljningsvagnar på Pirplatsen i Lomma hamn.

Det finns fyra platser för mobila försäljningsvagnar på Pirplatsen i Lomma hamn.

Ansök om tillstånd

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen

Senast uppdaterad: