Folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel

För att få sälja folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen. Du måste även betala en tillsynsavgift och ha ett egenkontrollprogram.

Anmälan

Om du vill sälja folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till Lomma kommun. Det är den person som äger försäljningsstället (vanligtvis en butik eller restaurang) som ska fylla i och skicka in blanketten. När du skickar in blanketten ska du också fylla i och skicka in ett så kallat egenkontrollprogram.

Om butiken byter ägare eller om du inte längre vill sälja folköl ska det också anmälas till kommunen. Rätten att sälja folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter följer inte automatiskt med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet eller upphörandet av försäljningen så att rätt person får fakturan för tillsynsavgiften.

Definition folköl

Öl är en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt. Öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 procent kallas folköl.

E-cigaretter

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till kommunen. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin.

Tobaksfria nikotinprodukter

En ny lagstiftning som reglerar tobaksfria nikotinprodukter beslutades av Sveriges riksdag den 21 juni. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022. Miljöenheten har sammanställt de nya regleringar som gäller för verksamhetsutövare som säljer tobaksfria nikotinprodukter som du kan läsa mer om här.

Receptfria läkemedel

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel måste göras till Läkemedelsverket innan försäljning får påbörjas. Ett egenkontrollprogram ska även göras för försäljningsstället.

Det är kommunens ansvar att kontrollera försäljningsstället och för detta tas en avgift ut.

Aktuella avgifter

  • Försäljning av folköl: 2 000 kr
  • Försäljning av e-cigaretter: 2 000 kr
  • Försäljning av receptfria läkemedel: 2 000 kr
  • Försäljning av e-cigaretter och folköl: 3 000 kr
  • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel: 3 000 kr
  • Försäljning av e-cigarett och receptfria läkemedel: 3 000 kr
  • Försäljning av e-cigarett, folköl och receptfria läkemedel: 3 500 kr

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram innebär att du som butiksägare/restaurangägare ska ta fram och skriva ner butikens rutiner för att förhindra försäljning till minderåriga, men även hur butiken/serveringsstället i övrigt arbetar för att följa lagen.

Det ifyllda programmet ska finnas på försäljningsstället och en kopia ska skickas till kommunen. Det går bra att själv ta fram ett program som uppfyller de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Detta har många av de större butikskedjorna gjort. Det är viktigt att ägaren eller ansvarig för försäljningsstället regelbundet informerar de anställda om reglerna som gäller vid försäljning av folköl, e-cigarett och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel.

Kontaktuppgifter

Sofia Palmkvist

Tillståndshandläggare

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: