Alla har rätt att känna sig trygga
och må bra.

Det är alltid den som slår någon
eller behandlar någon illa
som bär ansvaret.

Om du blir utsatt för hot,
våld eller övergrepp
är det inte ditt fel.

Det finns hjälp att få.
Du kan också få hjälp att sluta
om du slår någon.

Ring oss på 040-641 10 00.
Fråga efter Mottaget på socialtjänsten.

En vecka fri från våld / Orange Day

En röd hand med orange bakgrund. På bilden står det "En vecka fri från våld".

En vecka fri från våld är en återkommande nationell kampanj- och aktivitetsvecka för att uppmärksamma våld mot kvinnor och tjejer, våld i nära relationer och vikten av våldsförebyggande arbete.

Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner och Jämställdhetsmyndigheten.

Vecka 47, den 20-26 november 2023, uppmärksammar Lomma kommun det nationella initiativet En vecka fri från våld, genom inlägg på temat i sociala medier, information och filmer här på lomma.se och genom informationsaffischer på biblioteken i Lomma och Bjärred. Tisdag eftermiddag den 21 november delade medarbetare från socialtjänsten tillsammans med polis ut orangea rosor med informationskort i Lomma och Bjärred för att uppmärksamma ämnet och öppna upp för dialog.

Orange Day

Den 25 november är den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och flickor, även kallad Orange Day, som FN instiftat. Kommunen uppmärksammar denna dag genom att hissa en flagga i färgen orange både utanför kommunhuset i Lomma och medborgarhuset i Bjärred.

Färgen orange representerar en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den som utsätts har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad.

Våld i nära relationer skiljer sig från andra former av övergrepp genom att det ofta utövas under en längre period och ökar i intensitet med tiden. Detta kan leda till att våldet mer och mer blir ett förväntat och till viss del normaliserat inslag i den utsattas vardag.

I alla typer av relationer

Våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer mellan närstående oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Våld i nära relationer innefattar också våld i familje- och släktrelationer, samt våld som barn upplever i sin familj.

Det finns skillnader mellan män och kvinnors våldsutsatthet. När män utsätts för våld sker det oftast i en offentlig miljö av en förövare de inte känner. Kvinnor utsätts oftast av någon de har en nära relation till. Våldet som kvinnor utsätts för av en partner är också grövre, upprepat och kontrollerande. När det gäller det som i studier kallas mindre allvarliga former av våld drabbas kvinnor och män i liknande utsträckning.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer, kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. (Per Isdal)

Våld i nära relationer kan anta många former: det kan vara såväl fysiskt, psykiskt och sexuellt liksom materiellt och ekonomiskt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Parallellt med dessa olika former av våld förekommer även våld och hot mot barn, andra närstående och eventuella husdjur. Oavsett uttryck så är syftet med våldet detsamma: att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma.

Särkilt sårbara

Det finns personer som på grund av olika omständigheter, som en följd av samhällets diskriminering och marginalisering, kan befinna sig i situationer som innebär en särskild sårbarhet för våld. Detta kan gälla hbtqi-personer samt yngre och äldre personer, men även personer med funktionsvariation, personer i missbruk eller prostitution, eller personer som har utländsk bakgrund.

En grupp kan beskrivas som särskilt sårbar för våld av olika anledningar. Det kan handla om att gruppen är utsatt i särskilt hög grad, eller att brotten ger upphov till särskilt allvarliga konsekvenser. Men också att den som utsätts har svårt att ta del av samhällets resurser, förändra sin situation eller göra den känd.

Orangea rosor

Våga fråga!

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör våld i nära relationer ett allvarligt hot mot den utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa. Våldet har även dödliga konsekvenser. I nära nio av tio fall av dödligt våld i nära relationer i Sverige är offret en kvinna.

  • Känner du någon som far illa hemma? Du kan göra skillnad genom att våga fråga och bryta tystnaden!
  • Blir du utsatt för våld i din relation? Blir du slagen, kontrollerad och kränkt?
  • Går din ilska ut över din familj? Är du orolig över att skada dina närstående?

Vare sig du är utsatt för, bevittnar eller utövar våld finns det hjälp att få. Kontakta socialtjänsten på 040-641 10 00. Du kan också göra en orosanmälan.

Det är viktigt att veta att du alltid har rätt att känna dig trygg och må bra, särskilt i ditt hem och i din familj. Det är alltid den som utsätter någon för våld eller övergrepp som bär ansvaret. Om du blir utsatt för hot, våld eller övergrepp är det aldrig ditt fel.

Det finns hjälp att få om du behöver det eller om du tror att någon annan kan behöva hjälp.

Kontakta oss

Socialtjänsten har ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män. Det kan handla om

  • skyddat boende,
  • rådgivning,
  • stödsamtal eller
  • ekonomiskt bistånd vid behov.

Socialtjänsten har även ansvar att ge stöd till våldsutövare i syfte att personen ska ändra sitt beteende.

Även barn som upplevt våld har rätt till hjälp. Om socialtjänsten får kännedom om att ett barn har upplevt våld ska socialtjänsten inleda en utredning omedelbart.

Du når socialtjänstens mottag via Kontaktcenter på 040-641 10 00

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Nasrin Shahmohammadi

Senast uppdaterad: