Demens och kognitiva sjukdomar

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion. Kommunens demenssjuksköterska ansvarar för stöd och hjälp i demensfrågor till personer med demenssjukdom, till anhöriga och till personal.

Demenssjuksköterskan kan hjälpa dig med:

  • information
  • stöd
  • göra hembesök
  • hjälp till kontakt med biståndshandläggare
  • utbilda och handleda personal.

Vad är viktigt att tänka på?

Normal glömska eller demens?

Glömska är en naturlig del av livet för såväl gammal som ung. Vi glömmer namn, var vi har lagt nycklarna och tandläkarbesök. Vår ofta stressade tillvaro gör oss ibland ännu mer förvirrade. Men all glömska är inte naturlig. Framförallt är tilltagande och besvärande glömska ingen naturlig del av det normala åldrandet.

Tidig kontakt

Att få klarhet i vad som den drabbade lider av betyder mycket för både den som drabbats och för närstående. Det finns ännu ingen bot mot demens, men en intensiv forskning bedrivs, inte minst i Sverige. Sedan några år finns det möjlighet till behandling med läkemedel som lindar besvären vid Alzheimers sjukdom i tidigt skede. Tidig demensutredning är därför viktig av många skäl. Kontakt med någon sakkunnig inom kommun och/eller Region Skåne är angeläget för såväl drabbad som närstående redan vid en liten misstanke om demenssjukdom.

Att vara anhörig

Att vara anhörig till en person som drabbats av demenssjukdom innebär både fysisk och psykisk påfrestning. Många vårdar i det tysta, utan att veta vad den anhörige lider av och att hjälp finns att få. Anhörig kan vara i behov av tidigt stöd för att orka med, exempelvis samtal och möjlighet till avlösning. Demenssjuksköterskan, dagverksamhet, hemtjänst/hemsjukvård och avlösning finns till för detta.

Anhöriggrupper

Varje vår och höst anordnas anhöriggrupper för anhöriga till personer med demens eller andra kognitiva sjukdomar. En termin innehåller fem träffar på kvällstid. Vill du anmäla dig till anhöriggruppen, kontakta demenssjuksköterska Jeanette Brink. Kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan.

Är du bekymrad för egen del eller för någon anhörig?

Eller har du frågor om demenssjukdomarna, demensutredning och var man kan få den gjord? Kommunens vård och omsorg? Varmt välkommen med dina frågor! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Kontaktuppgifter

Jeanette Brink

Demenssjuksköterska

0733-41 15 33

Sidansvarig: Jeanette Brink

Senast uppdaterad: