Lokalt aktivitetsstöd/LOK-stöd

Lokalt aktivitetsstöd, även kallat LOK-stöd, kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.

Aktiviteten:

  • ska vara i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
  • är ledarledd. Ansvarig ledare måste vara minst 16 år.
  • ska ha minst tre deltagare utöver ledare i åldern 7-25 år. Ledare som är 16-25 år får räknas som deltagare. Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller 7 år och t o m det år deltagaren fyller 25 år. En deltagare får endast redovisas vid ett tillfälle per dag i föreningens verksamhet.
  • stöd utgår för högst 30 deltagare per aktivitet.
  • vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare. Närvarokort ska av föreningen förvaras i minst tre år.
  • ska vara beslutad och ekonomisk planerad av styrelsen.

Stöd utgår per deltagartillfälle i åldern 7-25 år.

Stödet regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och kommunens årliga budget. Det innebär att stödet per deltagartillfälle kan variera från år till år.

Kommunen följer i övrigt Riksidrottsförbundets, RF:s, regler.

Föreningen ansöker om kommunalt aktivitetsstöd vå gånger per år, senast 25 februari (verksamhet juli-december) och 25 augusti (verksamhet januari-juni).

Ansökningsblanketten hittar du under Självservice Länk till annan webbplats..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: