Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pilängskolan

Välkommen! Pilängskolan ligger i Lomma och består av årskurs fyra till årskurs nio.

Verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att verka för ett kreativt arbetsklimat. Skolan ska ha en uppmuntrande och tillåtande inställning till elevernas insatser och idéer. Detta utan att göra avkall på andra givna mål. Vi anser att det är viktigt att aktivt arbeta med att utveckla elevers inneboende kreativitet och potential. Detta bl a genom att arbeta varierat med ämnesintegration, demokratiska arbetssätt, alternativa utvärderingsformer och med individuella anpassningar, mm. Ambitionen är ingen annan än att vara en skola som lyfter elever till en ny nivå.

Skolan och skolgården

Pilängskolan stod klar hösten 1954, men invigdes inte förrän den 7 maj 1955 av den dåvarande ecklesiastikminister Ivar Persson. Skolan hette då Lomma Centralskola. Skolan är beläget i Lomma tätort och eleverna har närhet till utomhusaktiviteter och Pilängsbadet.

Etapp 1 i bygget av den nya skolan är nu avklarad och arbetet med etapp 2 är i full gång. Nya Pilängskolan kommer att vara helt färdigställd under 2021.

Adress

Pilgatan 13, 234 31 Lomma

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Mathias Persson-Benndoff
Senast uppdaterad: 2019-08-16