Pilängskolan

Närbild på växter vid en gångbana

Välkommen! Pilängskolan har genomgått en ombyggnation och ligger på attraktivt läge i Lomma och består av förskoleklass till årskurs nio samt fritidshem.

Verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att verka för ett kreativt arbetsklimat. Skolan ska ha en uppmuntrande och tillåtande inställning till elevernas insatser och idéer. Detta utan att göra avkall på andra givna mål. Vi anser att det är viktigt att aktivt arbeta med att utveckla elevers inneboende kreativitet och potential. Detta bl a genom att arbeta varierat med ämnesintegration, demokratiska arbetssätt, alternativa utvärderingsformer och med individuella anpassningar, mm. Ambitionen är ingen annan än att vara en skola som lyfter elever till en ny nivå.

Idag är vi ca 900 elever.

Pilängskolan har ett samarbete med MFF genom fotbollsakademin Länk till annan webbplats., ett profilprogram för elever i årskurs 7-9.

Skolan och skolgården

Pilängskolan stod klar hösten 1954, men invigdes inte förrän den 7 maj 1955 av den dåvarande ecklesiastikminister Ivar Persson. Skolan hette då Lomma Centralskola. Skolan är beläget i Lomma tätort och eleverna har närhet till utomhusaktiviteter och Pilängsbadet.

Nya Pilängskolan belv helt färdigställd under 2022.

Elevens skolgång

  • Till Pilängskolan är du välkommen när du ska börja i förskoleklass.
  • Du går här till årskurs nio.

Adress

Pilgatan 13, 234 81 Lomma

Kontaktuppgifter

Malin Andersson

Biträdande rektor åk F-3

0720-05 28 32

Ann-Christine Adler

Biträdande rektor åk 4-6

0709-41 31 51

Liselotte Johnsson

Biträdande rektor åk 7-9

0720-05 08 64

Anette Lindström

Skoladministratör

0733-41 14 28

Marie Caesar

Skoladministratör åk 4-9

0733-41 14 47

Sidansvarig: Veronika Pierreville

Senast uppdaterad: