Nattvandring för föreningar

Nattvandrare på Lomma strand

Föreningar i Lomma kommun kan från den 20 april t.o.m. den 1 oktober hjälpa till att nattvandra i Lomma. Det är en möjlighet att få extra pengar till föreningen och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.

Hur går det till

Uppdraget innebär att ni tillsammans med föreningen Nattvandrarna i Lomma skapar en trygg vuxennärvaro kvällstid. Genom att finnas där för ungdomarna på kvällarna förebyggs och minskar risken för våld, skadegörelse, alkohol- och narkotikaanvändning. Behovet av vuxna ute på olika tider är stort och förutom nattvandrare finns även kommunens ungdomscoacher, trygghetsvärdar och polis ute på kvällarna. Ni ska vara minst fem personer över 24 år vid varje tillfälle, och ha särskilda jackor/västar som ni får låna av Nattvandrarna. Ledare eller anhöriga till barn och ungdomar i föreningen är välkomna att trygghetsvandra.

När genomförs nattvandringarna

Passen fördelas mellan de föreningar som anmäler sig. I anmälan anger ni vilka pass som ni skulle vilja nattvandra på. Tiderna som gäller är fredagar och lördagar kl. 20.00–24.00 från den 19 maj till och med den 1 oktober.

Ersättning

Ersättning som betalas ut löpande till föreningar är 1 600 kr per kväll. För att få ersättning krävs att ni gjort en rapport till Nattvandrarna direkt efter att ni nattvandrat.

Utbildning

Om din förening får uppdraget att trygghetsvandra, får ni mer information om genomförandet och ni kommer få en digital utbildning som ni ska genomföra innan första tillfället.

Frågor

Har ni frågor mejla till kulturochfritid@lomma.se

I nuläget är behovet störst i Lomma. Vill ni vandra i Bjärred, kontakta Nattvandring i Bjärred. Läs mer i artikeln Börja nattvandra du med 

Anmälan för nattvandring i Lomma

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Moa Briem

Senast uppdaterad: