Ekonomi och etablering

En person med uppehållstillstånd har möjlighet att arbeta, och målet är att alla ska kunna försörja sig själva. Innan du som nyanländ i Sverige har fått ett arbete kan du få ekonomisk hjälp om du deltar i Arbetsförmedlingens aktiviteter. Det kallas etableringsersättning.

Arbetsförmedlingen är den myndighet som i första hand ska hjälpa dig som nyanländ och arbetslös att få ett arbete. Etableringshandledaren hjälper dig att anmäla dig till Arbetsförmedlingen när du kommer hit.

Arbetsförmedlingen tar sedan tillsammans med dig fram en plan för de första två åren du bor här, en så kallad etableringsplan. Efter att de två åren har gått ska du kunna försörja dig själv genom att arbeta. Du behöver inte följa denna etableringsplan i två år om du skulle få ett arbete under tiden. Målet är alltid ett arbete, inte planen i sig.

Närmsta arbetsförmedling ligger i Lund, det finns bussar som tar dig dit varje dag och resan tar cirka 30 minuter.

Buss, tåg och resor

Hemma med barn? Missa inte etableringsplanen

Har du små barn hemma? Arbetsförmedlingen erbjuder bara stöd med etableringsplan under de två första åren du bor i kommunen. Det går alltså inte att få en etableringsplan längre fram. Därför kan det vara bra att känna till att båda föräldrarna har rätt att vara föräldralediga med små barn, så att man kan hjälpas åt att få tid att söka arbete eller studera. I Sverige uppmuntras båda föräldrarna att vara föräldralediga.

Barn kan också gå i förskola från ett års ålder, så att du har möjlighet söka arbete eller studera under tiden.

Förskola

Under tiden du följer etableringsplanen har du rätt att få pengar från Försäkringskassan, det kallas etableringsersättning. Då måste du följa planen och delta i olika aktiviteter, exempelvis lära dig svenska språket via Svenska för Invandrare (SFI) och gå en kurs i samhällsorientering (SO) och göra praktik. Kommunen ansvarar för utbildning i svenska språket och samhällsorientering.

De flesta räkningar betalas med faktura. Ofta kan man göra det via sin banks hemsida eller app. Prata med din etableringshandledare, så kan du som vill få hjälp att lära dig hur man gör.

Det är viktigt att du är på plats och deltar i aktiviteterna som finns i etableringsplanen. Om du inte kan komma en viss dag, om exempelvis du eller ditt barn är sjukt, kontaktar du personen som ansvarar för den aktivitet som du missar, exempelvis SFI, SO eller praktikplatsen. Om du inte ringer och berättar varför du är borta, kan du inte få ersätt­ning för de dagarna. Om du är hemma och vårdar barn måste du också meddela Försäkringskassan. Etableringshandledaren visar dig hur du gör.

Det finns flera möjligheter för dig som är nyanländ i Sverige att arbeta. För att kunna arbeta som asylsökande behöver du ha AT-UND, det vill säga ett bevis som intygar att du inte behöver arbetstillstånd. Om du som asylsökande vill arbeta ska du alltid ta kontakt med Migrationsverket.

I Lomma kommun finns bland annat något som heter ”Etablering genom sysselsättning”, som ska hjälpa dig som nyanländ att snabbare få ett arbete. Det sker genom mindre projekt som drivs av samordningsförbundet Finsam. De arbetar för att samordna olika myndigheters insatser för dig.

”Etablering genom sysselsättning” får du kontakt med inom ett par månader efter att du kommit hit. Det är frivilligt att delta, men det är ett bra sätt att öka möjligheterna att få ett arbete, lära känna samhället och öva det svenska språket.

Om du bor i Lomma kommun och inte kan försörja dig själv, samt saknar övriga ekonomiska tillgångar, kan du ha rätt att få ekonomisk hjälp i form av så kallat ekonomiskt bistånd från kommunen. Att söka detta innebär både rättigheter och skyldigheter.

Innan du söker ekonomiskt bistånd måste du ha gjort allt du kan för att försörja dig själv. Du ska exempelvis aktivt ha sökt arbete. Alla som får detta bistånd på grund av arbetslöshet ska vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och vara beredd att ta de jobb samt genomföra de aktiviteter och utbildningar som de erbjuder. Kontakta Lomma kommun eller din etableringshandledare om du vill ha hjälp att söka.

Tänk på att ekonomiskt bistånd prövas för varje person. Det är viktigt att du lämnar in de underlag som socialsekreteraren på kommunen frågar efter så snart som möjligt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: