Stöd för familjer

Gifta sig

Vill ni gifta er borgerligt? I Lomma kommun finns vigselförrättare som kan viga er.

Gifta sig

Bekräfta faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och ni som föräldrar inte är gifta måste föräldraskapet bekräftas i en formell handling. Det går numera att göra digitalt.

Bekräfta föräldraskap

Adoption

När du vill ansöka om att adoptera ett barn och är bosatt i Lomma kommun vänder du dig till familjerätten.

Adoption

Dödsfall och begravning

Du kan få hjälp med borgerlig begravning i Lomma. Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även den som tillhör någon kyrka eller trossamfund.

Dödsfall och begravning

Familjerådgivning

Har ni som par eller familj problem i er relation? Då kan du vända dig till familjerådgivningen för stöd.

Familjerådgivning

Stöd i föräldrasamarbetet efter separation

Vi kan ge stöd till föräldrar som efter en separation har svårt att enas i frågor som vårdnad, boende, umgänge och försörjning av barnen.

Stöd i föräldrasamarbetet efter separation

Vårdnadstvister

Om det visar sig omöjligt för föräldrar att lösa frågorna angående vårdnad, boende och/eller umgänge kan föräldrar lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten.

Vårdnadstvister

Är du orolig för ett barn?

Om du misstänker att ett barn far illa kan du kontakta kommunen och göra en anmälan eller få råd om du känner dig osäker på om en anmälan bör göras eller inte.

Är du orolig för ett barn?

Våld, övergrepp och hot i familjen

Har du blivit utsatt för våld eller kränkningar i hemmet? Här hittar du information om var du kan få stöd, hjälp och skydd om du utsatts för våld i nära relationer.

Våld, övergrepp och hot i familjen

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: