Fastigheter och lantmäteri

Om du har frågor som rör fastigheter i Lomma kommun, exempelvis vem som äger en fastighet, om det finns något servitut eller var fastighetsgränsen går, är du välkommen att kontakta Lantmäteriet.

Lantmäteriets uppgift är bland annat att nybilda och ombilda fastigheter, bilda servitut, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Lantmäteriet handlägger lantmäteriförrättningar såsom avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsbestämning inom Lomma kommun. Du kan kontakta Lantmäteriet på telefon 0771-636 363 eller via deras webbplats.

Lagfart och annan inskrivning

Om du ska söka lagfart eller registrera avtalsrättigheter som till exempel avtal om servitut ska du vända dig till Lantmäteriets fastighetsinskrivning på telefon 0771-636 363 eller deras webbplats.

Fastighetstaxering

Om du har frågor om fastighetstaxering ska du vända dig till Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller deras webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf

Senast uppdaterad: