På en verksamhet som jobbar med livsmedel, en restaurang eller affär, uppstår det sopor. Det är viktigt för miljön att ta hand om soporna. Du ska sortera soporna och gästerna ska kunna sortera också. Det är också viktigt att sortera farligt vafall och fett från verksamheten.

Så här gör du som hanterar livsmedel med ditt avfall

När du hanterar livsmedel uppstår sopor, det vill säga, avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt är det viktigt att du hanterar avfallet på rätt sätt. Det bästa är att minimera avfallsmängderna så att så lite avfall som möjligt uppstår. För det avfall som ändå uppstår är det viktigt att källsortera så mycket som möjligt!

Du som driver en livsmedelsverksamhet är skyldig att sortera ut vissa typer av avfall. Dessa olika typer av avfall ska du sortera ut, hålla separerade och återvinna. Du ska källsortera alla förpackningar av:

 • papper och kartong
 • plast
 • färgat och ofärgat glas
 • metall
 • returpapper och tidningar

När du har sorterat ut allt avfall som ska till återvinning eller tas om hand på annat sätt så finns det bara brännbart restavfall kvar.

Du blir av med dina förpackningar genom att:

 • anlita en entreprenör som hämtar dina förpackningar, eller
 • genom att lämna dem i fastighetsägarens soprum om fastighetsägare ger tillåtelse till detta

Serveringsställen där det säljs mat eller dryck i förpackningar

Om du driver ett serveringsställe där det säljs mat och dryck i förpackningar ska du ge dem gäster som äter och dricker på serveringsstället möjlighet att sortera sitt förpackningsavfall. Sittande gäster ska ges möjlighet att sortera ut avfall av dessa material:

 • papper och kartong
 • plast
 • färgat och ofärgat glas
 • metall
 • plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem

Används endast förpackningar av ett material behöver gästen endast kunna sortera ut denna fraktion när förpackningen blivit avfall.

Frityrolja och fettavskiljning

Fettutsläpp från restauranger och storkök sätter igen avloppsledningarna och orsakar frätskador. För att förhindra detta ska fastighetsägare/abonnenter med verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel installera en fettavskiljare. Se mer här: Fettavskiljning - Lomma kommun.

Farligt avfall

Din verksamhet ska även sortera ut farligt avfall, detta avfall ska sedan hållas separat och lämnas för omhändertagande. Exempel på farligt avfall som kan uppstå i en livsmedelsverksamhet är lysrör, lågenergilampor, småbatterier, elavfall och rester av rengöringsmedel.

För att själv få transportera det farliga avfallet från din verksamhet till en återvinningscentral behöver du göra en anmäla hos Länsstyrelsen. Det gör du här: Transport och hantering av avfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även anlita en transportör som har tillstånd för att transportera farligt avfall till återvinningscentralen.

Tänk på att du behöver föra anteckningar över det farliga avfall som kasseras, anteckningarna ska sedan rapporteras in till avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Läs mer på Naturvårdsverket Rapportera farligt avfall till avfallsregistret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: