Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden består av elva ledamöter, elva ersättare och ansvarar för miljö- och hälsoskyddsverksamhet och byggverksamhet.

  • Ordförande: Jens Thystrup (M)
  • 1:e vice ordförande: Caroline Lindberg (M)
  • 2:e vice ordförande: Lennart Nilsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden har enligt reglementet ansvar för:

  • byggverksamhet
  • miljöverksamhet
  • hälsoskydd
  • livsmedelstillsyn
  • alkohol- och tobakstillsyn

​Det dagliga arbetet inom nämndens verksamhetsområde för miljö- och hälsoskyddsverksamhet samt byggverksamhet sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sidansvarig: Jennie Raneke
Senast uppdaterad: