Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nämnder

Fullmäktige har bestämt att kommunen ska ha sex nämnder som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhetsområde.

Förtroendevalda i nämnderna är valda av kommunfullmäktige.

Nämnderna har till uppgift att självständigt besluta i frågor som rör förvaltningen, det vill säga den fortlöpande verksamheten och i frågor inom ansvarsområdet som anges i respektive specialförfattning. Nämnderna har också beredande funktioner till kommunfullmäktige och ansvarar för att av fullmäktige fattade beslut verkställs.

Nämndernas respektive ansvarsområden framgår av de av fullmäktige fastställda reglementena för nämnderna.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: 2017-01-26