Bjärehovskolan i Bjärred
har fått en ny
skolbyggnad.

Projektet startade
under våren 2021 och
var färdigt 2022.

Bjärehovskolan

Nya Bjärehovskolan

Nya Bjärehovskolan

En ny skolbyggnad med moderna lokaler som främjar en utvecklande lärandemiljö för såväl elever som lärare. Det har blivit verklighet på Bjärehovskolan som nu öppnat dörrarna till sina helt nya lokaler.

I april 2021 började den nya skolbyggnaden på Bjärehovskolans skolområde att byggas. Byggnaden innehåller 14 klassrum, 4 slöjdsalar och är totalt 3 500 kvadratmeter stor fördelat över två plan. Den nya byggnaden ersätter nuvarande F-6- och slöjdbyggnad som rivs efter att den nya tagits i bruk. Detta gör även att den provisoriska paviljong som finns på skolan kan tas bort.

Även skolgården ska göras om för att främja lek, rörelse och dessutom öka möjligheterna till att bedriva skolundervisning utomhus. Det kommer att finnas en multiplan och redskap som kan användas på både raster och i idrottssammanhang, men även uteklassrum och amfiteater som kan användas för skolämnen som traditionellt sätt har praktiserats inomhus.

Ny skolbyggnad på Bjärehov.

Nya skolbyggnaden på Bjärehov. Foto från den 19 oktober 2021.

Illustrationsvideo Bjärehovskolan

Eleverna med och utformar utemiljön

För att få med barnens viktiga perspektiv har landskapsarkitekt samt projektledare tagit hjälp av elevrådet på Bjärehovskolan när skolgårdens utformning arbetats fram. För är det några som är experter på lek och har en oändlig fantasi, så är det barnen. Det kommer även att finnas ett genomgående stort fokus på gröna inslag, som träd och växter för att skapa en oas av lekfullhet och kreativitet på skolgården.

Utemiljön vid skolan blir tillfälligt betydligt mindre under byggtiden. Vissa av lekredskapen på skolgården har flyttats ut till den intilliggande parken Gröna längan och kommer att vara där under byggtiden.

Utemiljön beräknas vara färdigställd under våren 2023.

Ritning över ny skolgård på Bjärehovskolan.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: