Starta livsmedelsföretag

På denna sida finns information om vad som krävs i samband med uppstart av en livsmedelsverksamhet.

För att starta ett företag som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs att företaget är registrerat hos Miljöenheten. Anmälningsblankett för registrering av livsmedelsverksamhet hittar du nedan.

Det kan krävas bygglov eller bygganmälan för lokalen där du planerar att bedriva din verksamhet, se information om bygglov.

Om du planerar att servera alkoholdrycker, se serveringstillstånd.

Livsmedelskontroll

I Lomma kommun finns det cirka 150 registreade livsmedeslverksamheter. Miljöenheten bedriver årligen livsmedelskontroll på dessa baserat på kontrollfrekvens.

Vid livsmedelskontrollerna kontrollerar Miljöenheten att verksamheterna följer gällande lagstiftning och serverar säkra livsmedel utan att lura konsumenterna.

För att Miljöenheten ska kunna genomföra livsmedelskontroll måste livsmedelsverksamheter registrera sig hos Miljö- och byggnadsnämnden. Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes bland annat sanktionsavgifter för utebliven registrering.

Att driva ett livsmedelsföretag utan att först registrera företaget hos kontrollmyndigheten betraktas som en allvarlig överträdelse.

Enligt den nya lagstiftningen beslutar Miljö- och byggnadsnämnden om en sanktionsavgift för utebliven registrering mellan 5 000 till 75 000 kronor baserat på årsomsättning.

Även ägarbyten måste anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden innan dessa genomförs. Utebliven anmälan om ägarbyte bidrar till en sanktionsavgift mellan 2 000 och 25 000 kronor beroende på årsomsättning.

Registrering av livsmedelsanläggning

För att starta en ny verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel krävs det att företaget registreras. Vid ett övertagande av en befintlig verksamhet krävs en ny registrering.

För att registrera en livsmedelsverksamhet ska en komplett registreringsanmälan inkomma till Miljöenheten senast två veckor innan verksamheten ska starta. I samband med registreringen riskklassas livsmedelsverksamheten. Ifylld blankett för riskklassning behöver därmed skickas med vid anmälan. Se länk till självservice längst ner på sidan.

Ett livsmedelsföretag kan även vara privatpersoner och ideella organisationer som hanterar, transporterar eller förmedlar livsmedel. Alla verksamheter ska uppfylla livsmedelslagens krav med egenkontroll och bra hygieniska förutsättningar på lokalen och god personlig hygien.

Ägarbyte av livsmedelsanläggning

Om anläggningen ska byta ägare krävs en ny registrering. Anmälan behöver ha kommit in till Miljöenheten senast två veckor innan ägarbytet sker. I samband med anmälan ska underlag för riskklassning skickas in till Miljöenheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: