Betyg

Tänk på

Skolan skickar inga betygsdokument automatiskt. När du har studerat färdigt en kurs/flera kurser inom vuxenutbildningen får du själv begära ut ditt betygsdokument hos utbildningsanordnaren

Gymnasieexamen eller slutbetyg

Om du vill ta ut en gymnasieexamen eller ett slutbetyg, kontakta vår studie- och yrkesvägledare för planering.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen efter den 1 juli 2025

I kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Sista dagen att utfärda ett slutbetyg enligt äldre regler är den 1 juli 2025.

I en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning får enbart nya gymnasiekurser ingå. För elever som har äldre betyg måste en omvandling från gamla till nya kurser göras, vilket kan medföra att vissa kurser inte går att omvandla och man kan förlora poäng.

Under en övergångsperiod kan därför slutbetyg utfärdas enligt äldre regler. Denna övergångsperiod var tidigare planerad att upphöra den 1 juli 2021, men har nu förlängts till och med den 1 juli 2025.

Tänk på att kurser som ska ingå i slutbetyget måste vara avslutade och betygsatta i mycket god tid för att slutbetyget ska hinna utfärdas. Planering mot slutbetyg ska vara gjord tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare.

Kontaktuppgifter

Anna Gunnarsson

Studie- och yrkesvägledare - Lärcentrum

0733-41 13 35

Tine Herlin

Studie- och yrkesvägledare - Lärcentrum och Linneaskolan

0733-41 13 41

Sidansvarig: Mia Björnsson
Senast uppdaterad: