Tillstånd, regler och tillsyn

För flera verksamheter krävs att du söker tillstånd eller anmäler till kommunen. För vissa verksamheter krävs också att du som företagare gör olika kontroller och besiktningar.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bygginspektion och beslut om bygglov samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Lomma kommun. Man ansvarar även för frågor om serveringstillstånd för alkohol samt försäljning av tobak, e-cigaretter, folköl och läkemedel. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet utförs av miljö- och byggavdelningen som tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarar för frågor gällande byggande, vissa trafikfrågor, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat. Denna verksamhet utförs av mark- och exploateringsenheten samt teknik- och fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden ansvarar, i den utsträckning uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen, för kommunens uppgifter vad det gäller övergripande fysisk planering och detaljplanehantering. Denna verksamhet utförs av planeringsenheten och övergripande planering på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsen

Frågor som rör mark- och exploatering samt detaljplanering ansvarar kommunstyrelsen för. Denna verksamhet utförs av planeringsenheten och mark- och exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: