Fukt och mögel

Får du problem med fukt eller mögel i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Får du inte hjälp av den som är ansvarig kan du vända dig till Miljöenheten.

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Där det finns tillgång till fukt, syre och näring (till exempel i trä, smuts och damm) kan mögel börja växa. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är inträngande fukt i väggar, tak eller golv och i kombination med en för låg luftomsättning. Om fuktskadorna inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa.

Fuktskador kan även leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften. Dessa faktorer kan ge hälsoproblem, speciellt för personer med allergiska problem eller barn och ungdomar.

Tecken på problem med fukt och mögel

Nedan följer ett antal tecken du bör vara uppmärksam på då det kan innebära att det finns problem med fukt eller mögel i ditt boende:

 • Irriterande lukt ("jordkällarliknande" lukt)
 • Mögellukt i kläder och textilier
 • Synliga fuktskador och fuktfläckar, synlig mögeltillväxt
 • Missfärgningar eller bubblor i mattor och tapeter
 • Sprickor i putsytor och avflagnande färg
 • Omfattande kondens på fönstrens insida vid en temperatur av cirka -5°C eller lägre
 • Problem med huvudvärk, rinnande näsa och nysningar

Det här kan du göra

För att minska risken för fuktskador och i förlängningen angrepp av mögel och andra mikroorganismer finns det flera saker du själv kan göra för att minska risken att problem uppstår:

 • Vädra badrummet och använd golvskrapa så att badrummet torkar fortare efter att du har duschat
 • Rengör golvbrunnen regelbundet och rent under badkaret
 • Kontrollera fårnluftsventilationen så att den fungerar som den ska. Ett enkelt sätt är att se om ventilen kan suga tag i en bit papper
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och täck, särskilt i närheten av duschen
 • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare
 • Håll ventilationsventilerna öppna och rengör dem ofta
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: