Vi bygger Lomma kommuns första gymnasieskola.

Skolan ska börja hösten 2027.

Det ska vara en skola där alla lyckas.

Lomma Strands Gymnasium

Sanddyner med havet i bakgrunden.

Nära Lomma strand bygger vi en ny gymnasieskola, Lomma kommuns första kommunala gymnasieskola. Skolan är planerad att invigas till höstterminen 2027.

Fokus på undervisning

Lomma kommuns nya gymnasieskola ska vara en skola där alla lyckas. Vår ambition är att erbjuda hög kvalitet där undervisningen är anpassad för att möta varje elevs unika behov.

Lomma Strands Gymnasium kommer att lägga stor vikt vid skapandet av en trygg och inkluderande miljö där alla ges möjlighet att utvecklas. Fokus på undervisning, mål, innehåll och struktur samt mötet mellan lärare och elev, kommer att bidra till detta. Sammantaget ger det eleverna en stimulerande och meningsfull utbildning som förbereder dem för framgång i både högre studier och yrkeslivet.

Skolan ska skapas utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuda ett innehåll som passar alla elever och lärare. Vi strävar efter att inte bara främja framgång utan också att stödja elevernas övergripande välbefinnande och personliga utveckling.

En variation av lärmiljöer skapar goda förutsättningar

För att skapa förutsättningar för olika lärsituationer och individuella behov behöver elever och pedagoger ha tillgång till olika typer av lärmiljöer. Skolan kommer ha moderna lokaler och klassrum där många undervisningsmoment ska kunna genomföras, loungeytor, grupprum, stor matsal, bibliotek och trevliga hängytor.

Ambitionen är att erbjuda en stimulerande och rolig lärmiljö som kännetecknas av individanpassningar, variation och välbefinnande. Vidare kommer skolan att fokusera på innovativ pedagogik, mentorskap och nätverk samt unika sociala evenemang i anslutning till Lomma strand.

De preliminära programmen är:

  • Ekonomiprogrammet. Ett unikt ekonomiprogram som fokuserar på att förbereda eleverna för en framtid inom företag och ekonomi genom att integrera praktisk erfarenhet, entreprenörskap och förståelse för affärsverksamhet.
  • Naturvetenskapsprogrammet. Ett unikt naturvetenskapligt program som ger eleverna en djupgående förståelse för naturvetenskapliga ämnen samtidigt som det främjar praktisk tillämpning, innovation och samarbete.
  • Samhällsvetenskapsprogrammet. Ett unikt samhällsprogram som inte bara ger eleverna kunskaper för fortsatta studier utan också för att främja deras förståelse för samhället, demokrati, genus, framtid, engagemang och socialt ansvarstagande.

Ett kvarter för framtiden

Lomma Strands Gymnasium byggs i samma kvarter där även ett nytt kommunhus byggs. Kvarteret bildar ett nytt stråk genom centrala Lomma ner till hamnen som bidrar till tätortens utveckling.

Vanliga frågor

Skolstart

Skolan planeras att starta höstterminen 2027.

Elever som är födda 2011.

Lommas gymnasieskola är dimensionerad för 27 klasser inom högskoleförberedande program.

Tack vare ett samverkansavtal som finns i Skåne kan unga bo i en kommun och studera på en gymnasieskola i en annan. Samverkan gör också att regionen kan erbjuda samtliga nationella program och ett brett urval av inriktningar.

För att vara behörig till naturvetenskapsprogrammet måste du ha lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, biologi, fysik och kemi och sex andra ämnen.

Om du vill läsa samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet på gymnasiet behöver du ha minst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, samhällskunskap, religion, geografi och historia och fem andra ämnen.

Utbudet

Ett namnförslag har arbetats fram och beslutats i barn- och utbildningsnämnden. Namnet utstrålar plats, havsnära miljö och vad verksamheten avser.

Detta beräknas vara klart 2025. Ändringar i skollagen ställer krav på oss huvudmän att väga in arbetsmarknadens behov när de planerar och erbjuder utbildning i gymnasieskolan. Varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner om uppgifter i gymnasieskolan. Samverkan ska ske genom ett avtal (primärt samverkansavtal) och beräknas vara klart 2025.

Att välja gymnasieprogram är en viktig beslutspunkt i livet. Det finns flera faktorer att överväga för att göra ett informerat val.

En gymnasieskola kan ha en unik inriktning eller specialiserade utbildningsprogram som skiljer sig från andra skolor. Det kan vara inom områden som miljö, naturvetenskap, språk, entreprenörskap eller andra specifika ämnen eller karriärvägar.

Vår ambition är att erbjuda hög kvalitet där undervisningen är anpassad för att möta varje elevs unika behov. Lomma Strands Gymnasium kommer att lägga stor vikt vid skapandet av en trygg och inkluderande miljö där alla ges möjlighet att utvecklas. Fokus på samarbeten, innovativ pedagogik, stödstrukturer och sociala events kommer att bidra till detta.

Genom att till exempel erbjuda ett unikt ekonomiprogram kan en gymnasieskola skapa en attraktiv utbildningsmiljö för elever som är intresserade av affärsområdet och förbereda dem för framtida karriärer inom ekonomi och entreprenörskap. Att integrera praktisk erfarenhet, teoretisk kunskap och entreprenöriella färdigheter kan hjälpa eleverna att utveckla en stark grund likt Gnosjöandan som präglas av en stark företagaranda.

Ett unikt samhällsprogram för en gymnasieskola kan skräddarsys för att inte bara ge eleverna kunskaper för fortsatta studier utan också för att främja deras förståelse för samhället, demokrati, genus, framtid, engagemang och socialt ansvarstagande. Förslag till inriktning är socialt entreprenörskap och hållbar utveckling samt fördjupade kurser som fokuserar på att utveckla färdigheter för att lösa samhällsproblem. Programmet skulle även kunna innehålla projektbaserade kurser i samarbete med Lomma kommuns tjänstemän där eleverna skapar hållbara lösningar för lokala samhällsfrågor.

Ambitionen är att eleverna förutom mentor i skolan får tillgång till mentorskapsprogram och nätverk med branschexperter, forskare och företag. Detta för att skapa möjligheter till praktik, handledning och framtida karriärrådgivning.

En skola kan ha ett fokus på att utveckla studenter inte bara kunskapsmässigt utan även personligt, genom betoning på sociala evenemang. Det kan till exempel göras genom evenemang som Lomma seglarrace, Skolstarten (som firar skolstarten och inte skolavslutningen) och Lommaloppet.

Platsen

Lomma Strands Gymnasium kommer att byggas i samma centrala kvarter i Lomma där även ett nytt kommunhus byggs. Kvarteret ligger i nära anslutning till Lommas tågstation och Lomma bibliotek vid hamninloppet. Utbudet med affärer och restauranger vid Centrumtorget i Lomma finns på gångavstånd. Gymnasieskolan kommer att bedriva sin verksamhet i tre av de fyra huskropparna som byggs i kvarteret.

Verksamheterna ligger i samma kvarter men kommer i stora delar att vara åtskilda. Det som blir gemensamt är aulan och uteplatsen till matsalen. Matlagning till skolans elever och personal samt kommunens medarbetare kommer att ske i samma kök.

Det är enkelt att ta sig till Lomma Strands Gymnasieskola med kollektivtrafik, både med Skånetrafikens bussar och tåg. Lomma station och Lomma busstation finns bara ett stenkast från skolan.

Det finns inga avsedda parkeringsplatser för gymnasieskolans elever eller lärare. Däremot finns det befintliga parkeringsplatser i centrala Lomma till förfogande, i anslutning till skolan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Senast uppdaterad: