Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alfredshällskolan

Välkommen! Alfredshällskolan finns i Alfredshälls villaområde. Skolan består av förskoleklass till årskurs sex samt fritidshem.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med allas lika värde vilket medför en tolerant och öppen attityd. Att hävda en demokratisk samhällssyn medför en öppen skola och en mötesplats för alla. Vi vill ge barnen en kunskapssyn där vi arbetar så att de teoretiska, praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna blir lika mycket värda.

Vi vill att alla på vår skola ska ha en tillhörighet i en grupp och vi vill betona gruppens viktighet för tillsammans utvecklas vi i lärandet. Vi är beroende av varandra för att lyckas och bli till de människor vi vill vara. Vi hälsar och tackar och vårdar vårt språk. Idag är vi är 287 elever.

Skolan och skolgården

Alfredshällskolan invigdes 2001 och byggdes ut 2015. Skolan är modern och digitalt utrustad. Vi visar respekt för varandra och vår miljö, vi hjälps åt stora och små, trygga och nyfikna lär vi tillsammans. Utevistelse och rörelse är viktiga inslag i vår verksamhet. På vår fantastiska skolgård finns mycket som inbjuder till lek bl a har vi en multiplan för lek och spel.

Adress

Plantskolevägen 4, 237 36 Bjärred

Kontaktuppgifter

Kristina Ekholm

Skol-/förskoleadministratör

040-641 16 02

Freddy Horndahl

Vaktmästare

0733-41 16 59

Sidansvarig: Margareta Strand Karlsson
Senast uppdaterad: 2019-01-31