Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Korttidsvistelse är ett ”extrahem” ditt barn, ungdomar och ibland vuxna med funktionsnedsättning kan komma för några dagars vistelse per månad.

I Lomma kommun heter denna verksamhet Skolskeppet. Här kan man leka, träna olika färdigheter eller komma ut på utflykter och aktiviteter. Korttidshemmen tar emot barn, och unga vuxna med funktionsnedsättning som bor hemma hos sina föräldrar/vårdnadshavare. Plats och omsorg på korttidshem kostar ingenting. Du betalar endast för det som inte är personligt stöd – till exempel mat under vistelsen och fickpengar vid utflykter.

Vid frågor vänligen kontakta enhetschef enligt kontaktruta nedan.

Ansöka om stöd - så här går en ansökan till

Korttidstillsyn

Skolungdomar från 13 år kan också få korttidstillsyn före och efter skoldagen, samt vid lov. Det gäller barn som på grund av din funktionsnedsättning inte vara ensam hemma när föräldrarna arbetar eller studerar.

Du kan ansöka om att få korttidstillsyn.

Ansöka om stöd - Så här går en ansökan till

Så ansöker du

Använd:

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • särskilt anpassad bostad
  • korttidshem för barn och unga

Ansöka om stöd - Så här går en ansökan till

När du skickat in din ansökan kommer du att få träffa en LSS-handläggare. Hen kommer utreda ditt behov av stöd, och fatta ett beslut enligt LSS. Om du får ja på din ansökan, kommer kommunens LSS handläggare att kontakta dig när det finns en ledig bostad och fortsätta planeringen tillsammans.

Adress

Skolskeppet
Skolskeppsgatan 13
234 43 Lomma

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Martina Johansson
Senast uppdaterad: