Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Förlängda studier på gymnasiet

En elev som inte har nått gymnasieexamen på ett nationellt program har möjlighet att ansöka om förlängd studietid för att bli klar med sin utbildning. Det är elevens skola som gör ansökan i samråd med eleven. Det är elevens folkbokföringskommun som tar beslut och beviljar om finansiering av förlängda studier.

Förlängd studietid – vad är det?

Med förlängda studier avses studier för elever som inte klarat fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program eller motsvarande och därför har behov av ett fjärde år för att nå gymnasieexamen. Elever som läser mer än tre år för att de läst introduktionsprogram och därefter skrivits in på ett nationellt program uppfyller automatiskt inte reglerna för förlängda studier.

Ansökan om ersättning för förlängd studietid

Ansökan om ersättning för förlängd studietid ska vara inskickad till elevens folkbokföringskommun senast den 20 maj.

Ansökan skickas till: Lärcentrum, 234 81 Lomma

Ansökan om ersättning för förlängda studier finns på e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till ansökan bifogas:

  • Orsak till förlängd studiegång till exempel sjukdom, fastställd funktionsvariation eller annat.
  • Tidigare anpassningar och åtgärder som skolan genomfört åk 1–3.
  • Elevens tidigare närvaro.
  • Elevens individuella studieplan med studieresultat/betyg.
  • Skolans åtgärdsprogram för eleven.
  • Elevens studieplan med kurser och gymnasiepoäng för det fjärde året samt information om hur lång tid de förlängda studierna förväntas ta.
  • Beslut om förlängd studietid från huvudman/rektor.
Kontaktuppgifter

Mia Björnsson

Enhetschef/Rektor

0733-41 16 01

Sidansvarig: Mia Björnsson

Senast uppdaterad: