Vilket stöd kan du få i eget boende

Det finns olika sätt som du kan få stöd i vardagen via kommunen.

I första hand är det du själv som ansvarar för att du ska klara dig i hemmet och se över dina möjligheter att kunna leva så självständigt som möjligt. Det kan gälla att möblera om i sitt hem, byta bostad eller att på annat sätt förändra sin levnadssituation. När du inte längre kan klara din situation på egen hand eller genom hjälp av någon annan kan du ansöka om stöd och hjälp hos en biståndshandläggare.

När du har behov av hjälp och stöd.

I Lomma kommun finns ett brett utbud av aktiviteter för seniorer och andra som anordnas av Förebyggande verksamheten. Där ingår Närståendestödet, Träffpunkter och hjälp av en fixare i hemmet.

Utöver det kan du ansöka om insatser för att klara av din levnadssituation. Det kan innebära olika former av stöd och hjälp i sitt ordinära boende så som hjälpmedel, bostadsanpassningar, serviceinsatser så som städ, tvätt och inköp och/eller omvårdnadsinsatser från hemtjänsten. Utgångspunkten är att var människa ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge det är möjligt.

Du som har en demenssjukdom eller annan kognitiv sjukdom samt är närstående till en person med sådan sjukdom, kan få stöd av vår demenssjuksköterska och det kognitiva stödteamet samt kommunens anhörigstöd.

Mer information

I de blå rutorna nedan hittar du mer information om hur det fungerar med hemtjänst, särskilda boende, närståendestöd, tillsyn med mera i Lomma kommun.

För att ansöka om stöd och hjälp, kontakta oss enligt nedan:

Telefon:

Måndag till fredag kl. 08:45-09:45, telefon 040-641 10 00

Postadress:

Lomma kommun
Myndighetsenheten HVO/Biståndshandläggare
234 81 Lomma

Använd blanketten: Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen Pdf, 1.1 MB.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Hjelm Clausen

Senast uppdaterad: