Strandstråket

Vandra längs med kusten och känn lukten från havet, lyssna till vattnet nedanför dig och upplev hur vacker vår kustremsa är!

Lomma kommun arbetar med att utveckla ett strandstråk längs hela kusten från fritidsområdet Spillepeng i söder till Lödde å i norr. Syftet är främst att öka tillgängligheten till det kustnära området och att, bland annat, skapa promenadmöjligheter längs sträckan.

Vandra med en broschyr

Lomma kommun har tagit fram en broschyr tänkt att användas som en guide för den som vill ge sig ut och upptäcka Strandstråket. Själva stråket är ett gång- och promenadstråk där standarden är i huvudsak gångväg eller stig. För att så många som möjligt ska kunna njuta av Strandstråket är vissa sträckor hårdgjorda, och därmed extra lättframkomliga. Där går det att ta sig fram med exempelvis rullstol.

Broschyren finns att hämta på biblioteken och i kommunhusets kontaktcenter. Du hittar den också nedan.

Tillfällig omledning

Med anledning av byggnation av ett nytt förbättrat erosionsskydd längs med Tre- och Fyrkantsdammarna kommer Strandstråket längs med dammarna vara avstängt fram till årsskiftet 2020/2021. Vi hänvisar istället till gång- och cykelbanan längs med Södra
västkustvägen. Klicka här för att se karta över den tillfälliga omledningen.PDF

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: 2020-04-21