Här skriver Michela Zungri om
sin tid som volontär i Sverige.

Texten kommer först på engelska,
sedan översatt till svenska.

Blogg ESC Volontär

Michela Zungri, i kaféet på fritidsgården Centralen

December 2020

Hej, hej! I am Michela from Italy and I will be volunteering for the next year in Centralen, one of the youth centers in Lomma kommun.

I am part of the European Solidarity Corps which is a European Union initiative for people between 18 and 30 years old to volunteer or work in projects that benefit communities all around Europe. I have started my experience in Lomma in the beginning of October after
summer selection. I chose this project because it struck me as the perfect opportunity to learn about youthwork in an environment different from what I am used to. Besides, it was a chance to live one full year in the beautiful country of Sweden!

The first couple weeks of this experience have been tough. Everything was new, foreign and in Swedish! However, it quickly got better thanks to the welcoming environment in the youth center although the language barrier made it difficult to properly communicate.

Youth always tried their best to talk to me. Even when they didn’t feel comfortable with their English! That’s what the ESC project is all about: both the volunteers and the community who welcomes them are given the opportunity to continuously challenge themselves and widen their horizons.

In the middle of November, it was time for all the ESC volunteers in Sweden to gather and participate in the on arrival training course offered by the MUCF (Swedish Agency for Youth and Civil Society).

Due to the global Covid-19 pandemic, MUCF decided that it was safest to hold the training as digital meetings. Therefore all of us met on Zoom and shared thoughts, experiences, feelings and impressions about their first weeks in Sweden. We hope to meet in person soon!

Since everyone’s safety is the most important priority at the moment, many programmed activities at the youth center have been postponed. For the time being, I am planning some future projects. My aim is to bring awareness about European citizenship to the community and to engage the youth of the municipality through my activities.
I can’t wait to share my own cultural background with Centralen’s visitors!

Follow my weekly activities in Centralen on instagramexternal link, opens in new window

Svensk översättning

Jag heter Michela och kommer ifrån Italien. Jag kommer att arbeta som volontär på Centralen, en av mötesplatserna för ungdomar i Lomma kommun, i ett år framåt.

Jag ingår i den Europeiska Solidaritets Kåren, vilket är ett initiativ från EU för unga vuxna mellan 18 och 30 år, för volontär- eller projektarbete som gagnar samhällen runt om i Europa. Jag började min volontär period i oktober månad efter ha blivit utvald för det här projektet. Jag valde detta projekt eftersom det var ett utmärkt tillfälle att lära mig mer om ungdomsarbete i en miljö som jag vanligtvis inte arbetar i. Dessutom var det en möjlighet att få bo i vackra Sverige i ett år.

De första veckorna av denna upplevelse har varit tuffa. Allt var nytt, främmande och på svenska! Men det blev snabbt bättre tack vare den välkomnande miljön på fritidsgården även om språkbarriärer gjorde det svårt att kommunicera ordentligt.

Ungdomarna gör alltid sitt bästa för att prata med mig. Även när de inte känner sig bekväma med sin engelska! Det är vad ESC-projektet handlar om: både volontärerna och samhället som välkomnar dem ges möjlighet att ständigt utmana sig själva och bredda sina horisonter.

I mitten av november var det dags för alla ESC-volontärer i Sverige att samlas och delta i kursen vid ankomsten som erbjuds av MUCF (Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor).

På grund av den globala Covid-19-pandemin bestämde MUCF att det var säkrast att hålla kursen som digitala möten. Därför träffades vi alla på Zoom och delade tankar, upplevelser, känslor och intryck gällande våra första veckor i Sverige. Vi hoppas på att snart träffas personligen!

Eftersom allas säkerhet är den viktigaste prioriteten just nu har många planlagda aktiviteter på fritidsgården skjutits upp. För närvarande planerar jag för framtida projekt. Mitt mål är att öka medvetenheten om det europeiska medborgarskapet i samhället och att engagera kommunens ungdomar genom mina aktiviteter. Jag kan inte vänta med att dela min egen kulturella bakgrund med fritidsgården Centralens besökare!

Följ mina veckovisa aktiviteter i Centralen på instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Pia Alexius
Senast uppdaterad: