Planprogram och detaljplaner Lomma centrum

Planprogrammet för Lomma centrum (den gula yttre markeringen nedan) antogs av kommunstyrelsen den 30 augusti 2006. De två detaljplanerna för Centrumtorget och Hamntorget vann laga kraft under våren 2007 och kan inte längre överklagas.

För att förverkliga ett nytt centrum i Lomma behövs olika typer av planer som utgör underlag för arbetet. Just nu finns underlaget i form av ett planprogram och tre detaljplaner: detaljplan Centrumtorget, Hamntorget och Sandstensgatan.

Den tredje detaljplanen, Sandstensgatan är under framtagande.

Du kan läsa mer om plandokument och planprocessen på andra sidor här på kommunens webbplats.

Karta över detaljplan för Lomma centurmFörstora bilden
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Senast uppdaterad: