Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning. Skydd ges mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har uppdraget att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret och om en kontroll visar på brister så blir ägaren ålagd att åtgärda dessa. För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv.

Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för att ställa i ordning skyddsrum ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Detta ska göras inom två dygn. Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att fastighetsägaren tillsammans de skyddssökande kan hjälpas åt att tömma skyddsrummet och se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.

Länsstyrelser och kommuner har ansvar för att genomföra utrymning och inkvartering.

Vilket skyddsrum ska jag välja?

Om det råder höjd beredskap och du hör ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Du går helt enkelt till det som ligger närmast eftersom det inte är säkert att du befinner dig hemma när du behöver söka skydd.

Via MSB:s digitala skyddsrumskarta Länk till annan webbplats., kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger. På MSB:s hemsida kan du också få svar på många av de vanligaste frågorna om skyddsrum.

Om du inte har möjlighet att titta på kartan digitalt, kontakta kommunens kontaktcenter för en utskrift: Lokal karta över skyddsrum.pdf Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: