I naturreservatet Öresund ska en
ny toalett byggas. Intill toalett
kommer en informationstavla
sättas upp.

I parken kommer att få nya
sittmöbler och ett vindskydd.
Belysning och asfaltsytor
kommer att tas bort.

Öresundsparken

Naturreservatet Öresundsparken

Under hösten och vintern 2019/2020 genomförde Lomma kommun upprustningsåtgärder i naturreservatet Öresundsparken. Arbetet blev klart i februari 2020 och parken har utrustats med offentlig toalett och sittmöbler.

Under hösten och vintern har upprustningsåtgärder i naturreservatet Öresund skett. En ny toalettbyggnad uppfördes med handikappanpassad toalett, dusch och vattenutkastare. I anslutning till toalettbyggnaden sattes en informationstavla upp.

Parken kompletterades även med nya sittmöbler och vindskydd samtidigt som befintlig belysning och asfaltsytor togs bort.

Om naturreservatet Öresundsparken
Den 23 januari 2018 vann reservatsbildningen laga kraft vilket innebär att Öresundsparken blev kommunens åttonde naturreservat.

Reservatet är bildat för att skydda och utveckla biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. I området växer ungefär 200 olika kärlväxtarter och från området med omnejd har hela 239 olika fågelarter observerats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: