Ridning

Tre ryttare på hästar

I Lomma kommun finns det ridstigar i Haboljungs fure. Stigarna är markerade där det är tillåtet att rida.

Det är tillåtet att rida fritt i naturen, eftersom ridning ingår i allemansrätten.

För ridning finns det dock vissa undantag från Allemansrätten. Det är förbjudet att rida på tomtmark, i planteringar, på åkrar och vallar. Tänk på att skyddszoner, som är den remsa vid kanten av ett åkerfält som inte brukas, utan som är permanent beväxt, också räknas till den odlade marken. Skyddszoner finns ofta vid vattendrag då avsikten är att förhindra läckage av näringsämnen och växtgifter.

Även på annan känslig mark, som mjuka skogsstigar, kärrmarker, ängar, hagar måste man vara försiktig. Under våren, då markerna är blöta är risken för markskador extra stora.

Hästar får inte vistas på badplatser med tillhörande bryggor och sandbankar under tiden 1 maj till 31 augusti.

Allemansrätten om ridning - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I kommunkartan kan du öppna lager som visar ridstigarna i kommunen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Moa Briem
Senast uppdaterad: