Globala målen

Lomma kommuns översiktsplan bidrar till att nå de Globala målen. Vissa av målen har mer en direkt koppling till Lomma kommuns översiktsplan, medan andra mål har en mer indirekt koppling. I miljökonsekvensavsnittet utvärderas Översiktsplan 2020 bland annat genom en analys av hur planen uppfyller de Globala målen.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030: att minska extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, och att lösa klimatkrisen.

Lomma kommun arbetar med de 17 Globala målen för att främja hållbar utveckling, det vill säga att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Du kan läsa mer om de 17 globala målen på www.globalamalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På sidan www.globalamalen.se/bli-malmedveten-nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du även svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra och #BliMålmedveten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström

Senast uppdaterad: