Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan för Lomma kommun

En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling och är en långsiktig plan för kommunens utveckling. Den är obligatorisk, men inte juridiskt bindande, utan vägledande för efterföljande beslut.

Hur vill vi att vår kommun ska se ut år 2030?

Gällande översiktsplan för Lomma kommun antogs den 11 februari 2011
och vann laga kraft den 7 december.

Nedan finner du översiktsplanerna för 1990, 2000 och 2010. Alla saknade sidor i de äldre planerna är tomma sidor och har medvetet tagits bort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2019-10-08