Bildrike blir nytt LSS-boende

Bildrike

Just nu pågår ombyggnation för att skapa ett nytt LSS-boende i kommunen. Med start i april påbörjade vi totalrenoveringen av den gamla förskolan Bildrike. Här ska vi anpassa lokalen till den nya verksamheten och bygga sex lägenheter, en personaldel och en gemensam matsal.

I Lomma kommun finns i dagsläget tre gruppbostäder samt en servicebostad. Därutöver finns ett antal bostäder med annan särskild service. Dessa boendeformer är i dagsläget inte tillräckliga för att möta de behov som finns i kommunen. När Bildrike förskola stängdes ner i somras till följd av att barnunderlaget var för litet, visade en förstudie att fastigheten istället kunde vara aktuell att verksamhetsanpassa till en gruppbostad för att möta de ökade behoven.

Vi bygger om Bildrike till lägenheter

I byggnaden kommer vi att bygga sex stycken två rum och kökslägenheter, där varje lägenhet är mellan 55 och 60 kvadratmeter stor och har egen ingång och uteplats. Utöver lägenheterna bygger vi även ett gemensamt sällskapsrum och terapirum för boende samt personalutrymme.

I samband med den invändiga byggnationen gestaltar vi om utemiljön så att den anpassas till vuxna med promenadstråk med fokus på växtlighet samt med en gemensam uteplats. De gungor och lekställningar som idag finns på gården kommer att nyttjas på andra förskolor i kommunen. Även inredningen som fanns i förskolan ska återanvändas på andra förskolor och skolor i den mån det är möjligt.

Tidplan

Byggstart var i april 2022 och under året kommer arbetet med att verksamhetsanpassa före detta Bildrike förskola till en ny gruppbostad att pågå.

Arbetet projektleds av samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med avdelningen för funktionsstöd. Målsättningen är att den nya gruppbostaden ska vara klar för inflytt vid årsskiftet 2022/2023.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: