Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Synpunkter eller klagomål på utbildningsverksamheter

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, anpassade grundskolan eller SFI? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Om du har synpunkter eller klagomål ska du först och främst kontakta ansvariga eller berörd personal på skolan eller förskolan. I andra hand kan du kontakta Barn- och utbildningsnämnden.

Om du har klagomål - gör så här:

1. Om du har klagomål vänder du dig först till personalen i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår kan du gå vidare. Om du anser att problemet är allvarligt bör du vända dig direkt till rektorn.

2. Om kontakten med personalen inte leder till att problemet löst sig vänder du dig till ansvarig rektor. Det är rektorn som ansvarar för och beslutar om frågor som rör förskolans/skolans dagliga verksamhet och inre organisation.

3. Om du har ett klagomål på en övergripande fråga eller du inte är nöjd med hur rektor hanterat ditt klagomål kan du vända dig till förvaltningen eller framföra ett skriftligt klagomål till barn- och utbildningsnämnden. För skriftliga klagomål kan du skicka e-post till Barn och utbildningsnämnden

Genom att skicka in skriftligt klagomål så godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. Tänk på att ditt klagomål blir en allmän handling. Det kan innebära att de som efterfrågar handlingen har rätt att läsa den och/eller få en kopia. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill vara anonym utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

4. Klagomålet handläggs skyndsamt. Ansvarig chef eller handläggare utreder ärendet och återkommer till dig inom kort med ett svar.

Behöver du ta ärendet vidare?

Om du inte är nöjd med hur Lomma kommun har hanterat ditt klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Hjälp med klagomål

Om du behöver hjälp att registrera din synpunkt eller klagomål kan du vända dig till kommunens kontaktcenter Länk till annan webbplats..

Synpunkter eller klagomål på övriga verksamheter eller felanmälan, lämnar du via: Lämna synpunkter Länk till annan webbplats.

Information om hur Lomma kommun behandlar personuppgifter: lomma.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio

Senast uppdaterad: