Cisterner

Den som äger en cistern för olja, diesel eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Bestämmelser

Naturvårdsverket har med stöd av miljöbalken meddelat föreskrifter för hur eldningsolja och diesel ska hanteras och förvaras. Föreskrifterna ställer bland annat krav på installations- och revisionskontroll och därefter regelbunden kontroll av cisterner.

Kontrollintervallerna för återkommande kontroller varierar mellan tre och tolv år beroende på cisternens konstruktion och placering. Kontroll ska utföras av ackrediterat kontrollorgan. Ackrediterade företag för cisternkontroll hittar du på Swedac:s webbplats Länk till annan webbplats.. Det går även bra att kontakta miljöenheten för information.

Kontrollföretaget kontrollerar bland annat att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. En del cisterner är gamla och har börjat rosta inifrån eller har andra skador. Detta kan endast upptäckas vid en besiktning. Sanering efter en oljeskada kan bli mycket dyr och grundvattnet kan riskera att bli förorenat.

Om du ska installera en ny cistern eller påbörja hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja ska du informera miljö- och byggnadsnämnden senast fyra veckor i förväg. Blanketten hittar du här: Självservice Länk till annan webbplats.

Anmälan inför hantering av viss brandfarlig vara ska ske till Räddningstjänsten.

Miljösanktionsavgift

Om du inte informerar miljöenheten vid installation av en ny cistern utomhus eller i mark blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Vid utebliven installations- eller revisionskontroll är avgiften 3 000 kr. Om du inte utför återkommande kontroll inom angivna intervall är avgiften 2 000 kr.

Cistern som inte används längre

Cisterner och rörledningar som inte används längre ska tömmas och rengöras. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska avlägsnas för att undvika att cisternen fylls på av misstag. En cistern som inte används bör i första hand avlägsnas. En cistern i mark kan dock vara svår att ta bort och kan fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. När en cistern tagits ur bruk ska miljöenheten informeras (blankett finns under Självservice).

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: