Centrala barn- och elevhälsan

Barn på sädesfält

Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun är centralt organiserad. Tillsammans med för- och grundskolorna möter vi barn och elever i behov av särskilt stöd i åldern 1 till 16 år.

Illustrerad bild på barn med devisen Tillsammans i samtid för varje barns framtid

Centrala barn- och elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån styrdokument från skollagen, skolverket och socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdslag.

Skolsköterskor och kuratorer är placerade ute på skolorna. Psykologer, logopeder, specialpedagoger, socialpedagog är centralt placerade på Vinstorpskolan.

Centrala barn- och elevhälsan har olika team; närvaroteam, förskoleteam, hörselteam och skoldatatek.

HOPP

HOPP är kommunens hälsofrämjande insats med syfte att tydliggöra och förstärka faktorer som främjar välbefinnandet och förebygger stress senare i livet.

Läs mer

Särskilt stöd

Om ert barn går i en verksamhet som inte finns i Lomma kommuns regi har den verksamhetens rektor möjlighet att ansöka omtilläggsbelopp hos huvudman.

Söka tilläggsbelopp - Lomma kommun. Länk till annan webbplats.

På denna sidan hittar ni riktlinjer och rutiner för det.

Intellektuell funktionsnedsättning

Om ert barn har fått diagnos Intellektuell funktionsnedsättning och ni som vårdnadshavare vill ansöka om mottagande i anpassad grundskola ska ni kontakta er skolas rektor eller verksamhetschefen för centrala barn- och elevhälsan som ansvarar för mottagningsprocessen tillsammans med en mottagningsgrupp.

Hörsel- och synnedsättningar

I kommunen finns även ett stöd för elever med hörsel- och synnedsättningar. Kontakt sker via förskolans rektor, skolans rektor eller verksamhetschefen för centrala barn och elevhälsan

Skolskjuts

Barn och elever som ingår i personkretsen för LSS eller elever med extraordinära behov har möjlighet att ansöka om särskild anordnad skolskjuts/elevresa till och från för- grund- och gymnasieskolan. Vid frågor kontakta vår samordnare. För annan skolskjuts än av medicinska skäl ska ansökan ske via denna länk.

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Sidansvarig: Ingela Roxenby

Senast uppdaterad: