Är du orolig för ett barn?

Om du misstänker att ett barn far illa kan du kontakta kommunen och göra en anmälan eller få råd om du känner dig osäker på om en anmälan bör göras eller inte.

Så här gör du en orosanmälan

OBS! E-tjänsten ligger för orosanmälningar ligger nere. För att göra en orosanmälan ring till kontaktcenter via 040-641 10 00.

Du göra en digital anmälan via vår e-tjänst (se länk nedan). Du kan även ringa kommunens kontaktcenter på telefon 040-641 10 00 och be att få tala med mottaget, säg att du är orolig för ett barn. Om du vill vara anonym behöver du inte säga ditt namn, om du anmäler som privatperson. Det går också bra att lämna in en skriftlig anmälan till Socialförvaltningen via kontaktcenter på Järnvägsgatan 7 i Lomma.

Mottagets öppettider

  • Måndag, onsdag, torsdag kl. 09.00-16.00
  • Tisdagar kl. 09.00-17.00
  • Fredagar kl. 09.00-15.00

Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Dag innan röd dag och klämdag kl. 09.00-12.00

Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Akut orosanmälan utanför kontorstid och på helger

När mottaget är stängt, kan du ringa Sociala jouren Syd via 112.

OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112. Skicka gärna in en orosanmälan efter samtalet.

Efter en orosanmälan görs en förhandsbedömning. Då beslutar vi om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds träffar en handläggare barnet, vårdnadshavarna och andra som är viktiga för barnet.

Utredningen ska avgöra om barnet och familjen behöver stöd från oss. Vi gör utredningen tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. Det är bara i de mest allvarliga fallen som vi behöver besluta mot vårdnadshavarnas eller barnets vilja.

Om du misstänker att ett barn far illa kan du kontakta kommunen och göra en anmälan eller få råd om du känner dig osäker på om en anmälan bör göras eller inte. Du behöver inte ha bevis för att barnet far illa. Det räcker med en misstanke eller oro. Det är vårt ansvar att utreda. Kom ihåg att det är din oro för barnet du anmäler, inte föräldrarna till barnet. Barnets behov är alltid utgångspunkten.

Alla som jobbar med barn och unga är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal i till exempel skola, fritids, sjukvården, Polisen och kyrkan. En sådan anmälare kan inte vara anonym.

Ett barn kan vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller att leva i en familj där de vuxna bråkar och slåss. Barnet kanske får för lite mat, bär trasiga kläder eller är ofta lämnat ensamt. Det finns många situationer som gör att ett barn far illa, och det är alltid vi vuxna som är ansvariga för att sätta stopp för det.

Barn kan reagera olika, det kan vara svårt att tolka och veta vad det beror på. Det kan vara allt ifrån fysiska symtom, psykiska symtom till oro och aggressioner.

Ett barn som berättar att det blir slaget, sparkat på eller inte får mat eller kläder, behöver du alltid ta på allvar. Hos lite äldre barn kan drogmissbruk, aggressivt beteende, prostitution eller att de på annat sätt skadar sig själva vara ett sätt för dem att visa att de far illa.

Ibland kan vuxna tänka att barnet har berättat i förtroende och därför inte ta itu med frågan. Barnet däremot undrar varför inget händer, eftersom det anförtrott sig till en vuxen. Ring oss gärna på 040-641 10 00 för att be om råd när ett barn har berättat eller visat ett beteende som väcker oro.

När vi får in en orosanmälan om ett barn som har syskon, tar vi alltid ställning till om syskonens situation också ska utredas. Så kan det bli om det finns en misstanke om att föräldrarna inte mår bra, att något i hemsituationen är oroväckande eller om det finns våld i familjen. Andra gånger finns en oro för bara ett av barnen, och då blir det bara en utredning om just det barnet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison

Senast uppdaterad: