Så kan du hjälpa andra

Är du orolig för ett barn?

Om du misstänker att ett barn far illa kan du kontakta kommunen och göra en orosanmälan eller få råd om du känner dig osäker på om en anmälan bör göras eller inte.

Är du orolig för ett barn?

Är du orolig för en vuxen?

Oro för en vuxen kan till exempel handla om missbruk, våldsutsatthet och psykiska problem som påverkar vardagen.

Är du orolig för en vuxen?

Familjehem och jourhem

Vi söker familjehem till barn, unga och vuxna som har en funktionsnedsättning och/eller som på grund av sociala skäl behöver stöd av andra familjer/personer.

Familjehem och jourhem

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: