Parker och grönområden

Staket i förgrunden. Stora gröna träd vid vattendrag

I Lomma kommun finns det flera parker och grönområden som skapar en vacker och skön utemiljö med varierande uttryck.

År 2015 antog dåvarande tekniska nämnden (numera samhällsbyggnadsnämnden) ett skötselprogram för kommunens grönytor, som ska vara ett stöd i arbetet med kommunens parker och grönområden.

Kommunens invånare och besökare ska erbjudas välskötta och attraktiva parker och grönområden med hög kvalitet, samt erbjudas en variation.

Skötselprogrammet är ett komplement till Naturmiljöprogrammet och gällande funktionsbeskrivning i driftentreprenaden för grönytor.

Via översiktsmenyn kan du klicka dig vidare och läsa mer om olika parker och områden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund

Senast uppdaterad: