Barn som pratar ett annat språk hemma
kan få undervisning i sitt hemspråk.
Det kan man få om minst
5 elever ber om detta språk.
Det måste finnas en lämplig lärare
för att det ska bli av.

Modersmål

Lomma kommuns skolors modersmålsverksamhet erbjuder modersmålsstöd och modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används aktivt i hemmet. I förskolan och förskoleklassen sker detta i form av stöd och i åk 1 - 9 i form av undervisning.

Modersmålsundervisning

Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sitt modersmål och lära sig mera om den egna kulturen samt att främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens. Det är viktigt att modersmålet hålls levande i hemmet. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar för att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Modersmålsundervisning är frivillig.

Den elev som vill läsa modersmål i gymnasieskolan måste ha minst betyget godkänd från år nio i grundskolan eller motsvarande kunskaper i ämnet. Modersmålet kan på gymnasiet läsas på olika sätt: som individuellt val, som språkval eller som utökad studiekurs.

Lomma kommun anordnar undervisning i de språk som har fem eller fler elever som är behöriga till och önskar modersmålsundervisning. En annan förutsättning är att det går att finna lämplig lärare i språket.

Minoritetsspråken samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, jiddisch och finska har en särställning. Modersmålsundervisningen på något av dessa språk ges även om det är färre än fem elever och om det finns lärare att tillgå.

Ansökan om modersmålsundervisning

Anmälan till Lomma kommuns modersmålsundervisning i grundskolan görs på en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också erhållas via ditt barns skola. Ansökningsblanketten lämnas in till skolan. Det är rektorn som beslutar om ditt barn uppfyller villkoren för att delta i modersmålsundervisningen.

Ansökan om modersmålsundervisning, blankett på självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I samband med skolstarten på höstterminen tar modersmålsläraren kontakt med dig som vårdnadshavare för att meddela tid och plats för undervisningen. Den grupp ditt barn blir placerad i kan vara på en annan skola än hemskolan.

Uppsägning av modersmålsundervisning

Om tiden och platsen för undervisningen inte fungerar måste du säga upp platsen. Fyll i blanketten "Uppsägning av modersmålsundervisning" och lämna den på ditt barns skola. Uppsägning av modersmålsundervisning, blankett på självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En ansökan om modersmålsundervisning gäller löpande till och med årskurs 9, men du kan när som helst säga upp platsen.

Kontaktuppgifter

Mia Björnsson

Enhetschef/Rektor

0733-41 16 01

Sidansvarig: Roberto Citterio
Senast uppdaterad: