Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn som pratar ett annat språk hemma
kan få undervisning i sitt hemspråk.
Det kan man få om minst
5 elever ber om detta språk.
Det måste finnas en lämplig lärare
för att det ska bli av.

Modersmål

Lomma kommuns skolors modersmålsverksamhet erbjuder modersmålsstöd och modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används aktivt i hemmet. I förskolan och förskoleklassen sker detta i form av stöd och i åk 1 - 9 i form av undervisning.

Hitta på sidan

Modersmålsundervisning

Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla sitt modersmål och lära sig mera om den egna kulturen samt att främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens.

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Modersmålsundervisning är frivillig.

I förskolan och förskoleklassen erbjuds barnen modersmålsstöd, vilket innebär att pedagogerna i vardagen kompletterar den vanliga verksamheten med böcker, bilder, musik och sång från de främmande kulturerna i den mån de har möjlighet.

Den elev som vill läsa modersmål i gymnasieskolan måste ha minst betyget godkänd från år nio i grundskolan eller motsvarande kunskaper i ämnet. Modersmålet kan på gymnasiet läsas på olika sätt: som individuellt val, som språkval eller som utökad studiekurs.

Hur anmäler du modersmålsundervisning?

Anmälan till Lomma kommuns modersmålsundervisning i grundskolan görs på en blankettPDF via hemskolan under vårterminen inför varje nytt läsår. Lomma kommun anordnar undervisning i de språk som har fem eller fler elever som är behöriga till och önskar modersmålsundervisning. En annan förutsättning är givetvis att det går att finna lämplig lärare i språket.

Minoritetsspråken samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, yiddisch och finska har en särställning. Modersmålsundervisningen på något av dessa språk ges även om det är färre än fem elever och om det finns lärare att tillgå.

Kontaktuppgifter

Svenjohan Davidson

Verksamhetschef grundskola

Sidansvarig: Svenjohan Davidson
Senast uppdaterad: 2018-06-20