Bjärreds vångar - den smarta bydelen där du har nära till allt

Bjärreds vångar

Illustration: Bjärreds vångar – Arkitema Architects

Bjärreds vångar ska vara en plats för vardagens drömmar. En plats som kombinerar ett storslaget naturlandskap och en attraktiv, levande boendemiljö. Visionen för området tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området. Bjärreds vångar blir den smarta bydelen där vi lever, möts och reser på nya sätt.

Vi vill bygga en ny smart bydel i Bjärred där du kommer ha nära till allt!

Syftet med Bjärreds vångar är inte att bygga en ny stad utan att behålla bykänslan som finns. I projektet kommer vi bygga ny natur och satsa på mötesplatser ute i naturen dit alla i kommunen är välkomna. De som väljer att flytta in i området kommer att kunna leva och bo i framtida intelligenta hus som erbjuder en möjlighet att koppla upp, medan naturen utanför erbjuder en möjlighet att koppla av.

Bjärreds vångar kommer att vara ett område där vi tar oss fram på hållbara sätt genom att prioritera gående, cyklande och kollektivtrafik. Det ska vara lättare att ta cykeln eller bussen och ta lika långt tid (om inte snabbare) än vad det skulle varit att ta bilen.

Arkitekt­tävling för området

Kommunen anordnade en arkitekt­tävling för området 2018. Det vinnande förslaget Bjärreds vångar är nu underlag för utformningen. Det som tilltalade juryn var förmågan att kunna läsa landskapets egenart, att hantera övergången mellan det obebyggda och byggda, att skapa upplevelserika gemensamma rum och stråk samt att föreslå en gatustruktur och bebyggelse som stämmer med platsens karaktär. Det ursprungliga tävlingsförslaget kommer att bearbetas, men ska ha sina huvuddrag kvar.

Här kan du läsa om förslaget i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Området Bjärreds vångar finns med i den nya översiktsplan som antogs våren 2022. Innan byggstart kan ske behöver området även detaljplaneras och projekteras. 

Framtagande av detaljplan för första etappen

Utbyggnaden av Bjärreds vångar kommer att ske i flera etapper. Just nu pågår framtagandet av detaljplan för den första etappen av området för Bjärreds vångar.

Syftet med detaljplanen för del av Bjärred 9:1 m.fl. är att bidra till den fortsatta utvecklingen av Bjärred och är en del av kommunens strategi för utveckling av den norra kommundelen.

Samråd av detaljplanen för den första etappen kommer att ske under vintern 2022. Preliminärt börjar området byggas 2025.

2021

Pågående detaljplanearbete

Vintern 2022

Samråd av detaljplan för första etappen

2023

Granskning av detaljplan för första etappen

Kvartal 1, 2024

Antagande av detaljplan för första etappen

2025

Preliminär byggstart

Preliminärt börjar området att byggas 2025, och kommer sedan att byggas ut etappvis.

Det gula området är första etappen av Bjärreds vångar

Det gula området visar första etappen av Bjärreds vångar.

Översikt över området Bjärreds vångar

Översikt över hela det planerade området Bjärreds vångar.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Senast uppdaterad: