Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Barn som hoppar

Skolsköterskorna är en del av Centrala barn- och elevhälsan och är legitimerade sjuksköterskor med specialistkompetens. Vi är placerade på skolorna och arbetar i första hand med att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Vi ingår även i skolans elevhälsoteam.

Vi skolsköterskor arbetar förebyggande och främjande med:

  • Hälsobesök. Vi erbjuder fortlöpande hälsosamtal och hälsobesök till alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9, utifrån ett nationellt basprogram.
  • HOPP. “Hälsa Omtanke och Promotion för Psykiskt hälsa". HOPP är ett långsiktigt program som främjar välbefinnandet hos våra barn och unga. Materialet riktar sig till årskurs 1, 3 och 5 och är kopplat till läroplanen.
  • Vaccination. Vi fortsätter med det nationella vaccinationsprogrammet som påbörjades på BVC. Vi erbjuder även komplettering för de elever som har ett individuellt program.
  • Samverkan. Vi samverkan med externa aktörer i skolrelaterade frågor, till exempel Barnavårdscentral, Barn- och ungdomspsykiatrin, Habilitering.

I det åtgärdande uppdraget arbetar vi med:

Uppföljning av kontrollelever och enklare sjukvårdsinsatser. Elevhälsans medicinska insats är inte kopplat till primärvårdens uppdrag med hälso-och sjukvård för våra barn och unga och ska därför inte betraktas som en insats dit barnen kan vända sig med sjukrelaterade frågor.

Ni som vårdnadshavare (VH) ansvarar för information om ert barns Hälsotillstånd/ Avvikande kost/Egenvård och Personlig handlingsplan till skolan.

Som VH finns möjlighet att ta hjälp av skolsköterskan för att informera i klassen/berörd personal om ditt barn har något specifikt hälsobekymmer.

  • Specialkost/Avvikande kost. Elev som har behov av annan kost än den som normalt serveras i skolan, exempelvis pga allergi/sjukdom eller religion, ansöker om detta hos kökschefen på skolan. Skolsköterskan informeras av köket enbart vid medicinska skäl till den avvikande kosten. Ansökningsblankett och riktlinjer hittar du på sidan E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats. under “utbildning och barnomsorg”.
  • Egenvård/Personlig handlingsplan. För att säkerställa elevers personliga medicinering under skoltid finns Egenvård och Personlig handlingsplan att fylla i av VH. Ansökningsblankett och riktlinjer hittar du på sidan E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats. under “utbildning och barnomsorg”.

Skolsköterskorna arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att vi har stark sekretess och krav på dokumentation.

Mer information finns på skolsköterskornas hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Anette Helm

Skolsköterska F-6

0733-41 15 67

Carina Wendel

Skolsköterska/medicinskt ledningsansvar

0733-41 10 30

Ebba Bergdal

Skolsköterska

0733-41 13 89

Irèn Broman

Skolsköterska

0733-41 13 22

Sofia Leiding

Skolsköterska

0733-41 15 09

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: