Samtliga dokument till Översiktsplan 2020

Översiktsplan 2020

Översiktsplan 2020 antogs av Kommunfullmäktige 2022-03-03 och vann laga kraft 2022-03-31. Pa denna sida kan du ta del av samtliga dokument som tagits fram under framtagandet av den nya översiktsplanen.

Antagandehandlingar

Till översiktsplan 2020 hör även en miljökonsekvensbeskrivning. Du kan läsa förslaget till antagandet av översiktsplanen 2020, miljökonsekvensbeskrivningen och utställningsutlåtande nedan. De synpunkter som inkommit under utställningen, som ägde rum mellan 1 augusti och 1 oktober, har sammanställts i ett utställningsutlåtande. Synpunkterna i sin helhet finns tillgängliga via kommunstyrelsets diariefunktion. 

Förkortad version

Du kan även läsa en förkortad version av översiktsplanen 2020, med interaktiva kartor, genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ÖP2020 i StoryMaps

Utställningshandlingar

Översiktsplan 2020 har varit på utställning under tiden 1augusti till och med 1 oktober 2021. Under den tiden har kommunens invånare, föreningar, företag, myndigheter och andra intresserade haft möjlighet att tycka till om förslaget. Du kan läsa utställningsförslaget, miljökonsekvensbeskrivningen och samrådsredogörelsen nedan.

Samrådshandlingar

Översiktsplanen var ute på samråd under perioden 16 april – 16 juni 2020. Du kan läsa samrådsförslaget av översiktsplanen 2020 och miljökonsekvensbeskrivningen nedan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström

Senast uppdaterad: