Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Tobaksfria nikotinprodukter

En ny lagstiftning som reglerar tobaksfria nikotinprodukter beslutades av Sveriges riksdag den 21 juni. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Vad innebär den nya lagen?

  • Lagstiftningen innebär att detaljhandlare som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla försäljningen till kommunen innan den 1 augusti 2022.
  • Rutiner för försäljning och ålderskontroll av tobaksfria nikotinprodukter ska vara en del av egenkontrollprogrammet. Egenkontrollprogrammet ska vara implementerat i verksamheten. Egenkontrollprogrammet ska bifogas anmälan.
  • Lagstiftningen reglerar att produkterna enbart får säljas till den som fyllt 18 år, och det ska finnas tydliga, klart synbara skyltar om förbudet att sälja till den som inte fyllt 18 år. Försäljaren ska försäkra sig om mottagarens ålder.
  • Lagstiftningen innehåller bestämmelser om marknadsföring, förpackningarnas utformning och hur de ska vara markerade med hälsovarning. Marknadsföring får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Syftet med lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter, som exempelvis vitt snus. Lagen ska begränsa hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Liksom för tobaksprodukter, folköl och e-cigaretter kommer kommunen tillsammans med Polismyndigheten ansvara för tillsyn på försäljningsställena. Kommunen kommer att fastställa taxa och den avgift som kommer tas ut för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.

Vad krävs av er som säljer tobaksfria nikotinprodukter idag?

Efter den 1 augusti kommer vara förbjudet att sälja dessa produkter utan att ha anmält till kommunen. En ifylld anmälningsblankett och egenkontrollprogram behöver därför skickas in före den 1 augusti 2022.

Anmälningsblanketten finns på Lomma Kommuns hemsida. När ni skickat in anmälan kommer ni få ett meddelande som bekräftelse på att er anmälan är mottagen och registrerad.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: