Kemikalier

För många av de kemikalier som används i vårt samhälle saknas ännu kunskap kring risker vid användning och långsiktiga effekter. Det är viktigt att var och en håller sig uppdaterad om nya rön gällande kemikaliers egenskaper, för att hantera dem på ett säkert sätt. Det är även viktigt att fasa ut de kemikalier som bedöms som särskilt farliga.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: