Energi och uppvärmning

Att eftersträva en minskad energianvändning är viktigt av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. I Lomma kommun kan du som privatperson, bostadsrättsförening samt företag få kostnadsfri energirådgivning av vår energirådgivare.

Lomma kommun har tillsammans med kommunerna i Svedala, Staffanstorp och Lund ett samarbete gällande energi- och klimatrådgivning. Våra gemensamma klimatrådgivare är placerade på kommunkontoret i Lund. Du kan även besöka Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som verkar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energi- och klimatplan

Lomma kommun har tagit fram en energi- och klimatplan för att styra kommunens utveckling mot att bli en mer energieffektiv och växthusgassnål kommun. Det övergripande målet för planen är att Lomma år 2050 ska ha minimerat sina utsläpp av växthusgaser genom exempelvis förändrade transporter, energieffektivisering i kommunala verksamheter, förnyelsebar energiproduktion och energihänsyn i den fysiska planeringen.

Hur mycket energi används i kommunen, och vilka trender ser vi kopplat till energianvändande?

Lomma kommun har tagit fram en energi- och klimatplan. Här kan du läsa mer om den och läsa den i sin helhet.

Vi erbjuder kostnadsfri energirådgivning åt medborgare, bostadsrättsföreningar och företag.

Kommunfullmäktige i Lomma antog i oktober 2004 en vindkraftspolicy för kommunen.

Är du intresserad av att producera din egen el? På vår solkarta kan du se hur stor potential ditt tak har för solel.

Planerar du att inrätta en värmepump som utvinner värme ur mark, grundvatten eller ytvatten?

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Katerina Katsanikou
Senast uppdaterad: