Energi och uppvärmning

Att eftersträva en minskad energianvändning är viktigt av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl. I Lomma kommun kan du som privatperson, bostadsrättsförening samt företag få kostnadsfri energirådgivning av vår energirådgivare.

Lomma kommun har tillsammans med kommunerna i Svedala, Staffanstorp och Lund ett samarbete gällande energi- och klimatrådgivning. Våra gemensamma klimatrådgivare är placerade på kommunkontoret i Lund. Du kan även besöka Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som verkar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplanen 2021–2025 styr kommunens arbete med att på kort och lång sikt trygga en säker och hållbar energiförsörjning samt att minska utsläpp som påverkar klimatet. Visionen är att Lomma kommun utmärker sig som en klimatneutral kommun och motverkar global uppvärmning. Det övergripande målet för Lomma kommun är att utsläpp av växthusgaser ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70% i jämförelse med 1990.

Hur mycket energi används i kommunen, och vilka trender ser vi kopplat till energianvändande?

Lomma kommun har tagit fram en energi- och klimatplan. Här kan du läsa mer om den och läsa den i sin helhet.

Vi erbjuder kostnadsfri energirådgivning åt medborgare, bostadsrättsföreningar och företag.

Kommunfullmäktige i Lomma antog i oktober 2004 en vindkraftspolicy för kommunen.

Är du intresserad av att producera din egen el? På vår solkarta kan du se hur stor potential ditt tak har för solel.

Planerar du att inrätta en värmepump som utvinner värme ur mark, grundvatten eller ytvatten?

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Katerina Katsanikou
Senast uppdaterad: